Wijziging Subsidieregeling Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in Midden- en Oost-Europa 1993

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 04-09-1993 t/m 30-06-2013

Wijziging Subsidieregeling Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in Midden- en Oost-Europa 1993

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

[Red: Wijzigt Subsidieregeling Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in Midden- en Oost-Europa 1993]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Indien sinds 1 januari 1993 ten behoeve van op Kroatië gerichte projecten activiteiten als bedoeld in de Subsidieregeling zijn verricht of voorbereid, blijven de bepalingen van de Subsidieregeling, zoals deze luidden vóór de inwerkingtreding van dit besluit, daarop van toepassing.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 20 augustus 1993

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Naar boven