Geldswaarde per formatie-eenheid schooljaar 1993–1994; Vormingsinstituten voor jeugdigen

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 23-09-2023.
Geldend van 01-08-1993 t/m 30-11-2005

Geldswaarde per formatie-eenheid schooljaar 1993–1994; Vormingsinstituten voor jeugdigen

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel IV, derde lid van het Besluit van 3 juli 1992 (Stb. 389) juncto artikel I-S 705, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel zoals dat luidde op 31 juli 1992;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

De geldswaarde per formatie-eenheid, bedoeld in artikel I-S 705, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel zoals dat luidde op 31 juli 1992, wordt voor het schooljaar 1993/1994 voor de zelfstandige vormingsinstituten voor jeugdigen vastgesteld op f 1841,-.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarin deze regeling is bekendgemaakt, en werkt terug tot en met 1 augustus 1993.

Deze regeling zal in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Naar boven