Regeling eenheidsmassa's van de gebruiksmassaberekening van luchtvaartuigen

[Regeling vervallen per 19-07-2008.]
Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 01-09-1993 t/m 18-07-2008

Regeling eenheidsmassa's van de gebruiksmassaberekening van luchtvaartuigen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 105, 114 en 116 van de Regeling Toezicht Luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 19-07-2008]

Voor de berekening van de gebruiksmassa's en de ligging van het zwaartepunt moeten de volgende eenheidsmassa's worden toegepast:

 • A. Voor vleugelvliegtuigen waarmee verkeersvluchten worden uitgevoerd:

  • Boordpersoneel, incl. handbagage:

   Cockpitpersoneel

   85 kg

   Kabinepersoneel

   75 kg
  • Jonge Passagiers:

   Kinderen tot 2 jaar

   0 kg

   Kinderen tot 2 jaar, die een eigen zitplaats bezetten

   35 kg

   kinderen van 2 tot 12 jaar

   35 kg
  • Volwassen passagiers incl. handbagage:

   hiervoor geldt een onderscheid naar het aantal zitplaatsen en soort vlucht:

   • A.1. voor vleugelvliegtuigen met 30 of meer zitplaatsen:

    • a. Alle vluchten m.u.v. vakantie-charters

     mannelijke passagiers

     88 kg

     vrouwelijke passagiers

     70 kg

     of

     passagiers

     84 kg
    • b. Vakantie-charters

     mannelijke passagiers

     83 kg

     vrouwelijke passagiers

     69 kg

     of

     passagiers

     76 kg
   • A.2. voor vleugelvliegtuigen met 20 t/m 29 zitplaatsen:

    • a. Alle vluchten m.u.v. vakantie-charters

     mannelijke passagiers

     88 kg

     vrouwelijke passagiers

     70 kg
    • b. Vakantie-charters

     mannelijke passagiers

     83 kg

     vrouwelijke passagiers

     69 kg
   • A.3. voor vleugelvliegtuigen met minder dan 20 zitplaatsen:

    • Alle vluchten

     mannelijke passagiers

     88 kg

     vrouwelijke passagiers

     70 kg
 • B. Verkeersvluchten met hefschroefvliegtuigen:

  Indien een dompelpak wordt gedragen, moeten de aangegeven massa's vermeerderd worden met 3 kg per persoon.

  • Boordpersoneel, incl. handbagage:

   cockpitpersoneel

   85 kg

   kabinepersoneel

   75 kg
  • Jonge passagiers

   Kinderen tot 2 jaar

   0 kg

   Kinderen tot 2 jaar, die een eigen zitplaats bezetten

   35 kg

   Kinderen van 2 tot 12 jaar

   35 kg
  • Volwassen passagiers incl. handbagage:

   hiervoor geldt een onderscheid naar het aantal zitplaatsen en het soort vlucht:

   • B.1. Voor hefschroefvliegtuigen met 30 of meer zitplaatsen:

    mannelijke passagiers

    88 kg

    vrouwelijke passagiers

    70 kg

    of

    passagiers

    84 kg
   • B.2. Voor hefschroefvliegtuigen met minder dan 30 zitplaatsen:

    mannelijke passagiers

    88 kg

    vrouwelijke passagiers

    70 kg
 • C. Overige vluchten

  • Boordpersoneel, incl. handbagage:

   Cockpitpersoneel

   82 kg

   Kabinepersoneel

   72 kg
  • Passagiers, incl. handbagage:

   Volwassen mannelijke passagiers

   83 kg

   Volwassen vrouwelijke passagiers

   68 kg

   Kinderen tot 2 jaar

   0 kg

   Kinderen tot 2 jaar, die een eigen zitplaats bezetten

   35 kg

   Kinderen van 2 tot 12 jaar

   35 kg.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 19-07-2008]

 • 1 Van de in artikel 1 vermelde eenheidsmassa's mag worden afgeweken, indien:

  • a. door weging de actuele massa van elke individuele passagier is bepaald, of

  • b. daartoe door onze minister toestemming is verleend.

 • 2 Indien zich onder de passagiers een groep mensen bevindt, waarvan verwacht mag worden, dat hun gemiddelde massa belangrijk afwijkt van de op hen van toepassing zijnde eenheidsmassa, moet de massa van die personen door weging worden bepaald.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 19-07-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1993 en zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 19-07-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eenheidsmassa's van de gebruiksmassaberekening van luchtvaartuigen.

's-Gravenhage, 16 augustus 1993

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven