Regeling programma van eisen (pve) inventariskosten v.o./b.b.o.

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 01-01-1996 t/m 31-07-2008

Regeling programma van eisen (pve) inventariskosten v.o./b.b.o.

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel 82, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 3.35, eerste lid, van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. pve inventariskosten

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het programma van eisen voor inventaris van scholen voor voortgezet onderwijs wordt gewijzigd en dat voor scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs wordt vastgesteld zoals in de bijlage bij deze regeling is aangegeven.

Artikel 2. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

  • 2 De bijlage bij deze regeling wordt bekendgemaakt door terinzagelegging bij de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen vanaf 30 juli 1993.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1994.

Artikel 4. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald: Regeling programma van eisen (pve) inventariskosten v.o./b.b.o.

Deze regeling zal in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Bijlage Normbedragen ‘eerste aanschaf inventaris’ per elementcode vergoedingsjaar 1996

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

element code

soort onderwijs

afdeling

leerjaar 1 en 2

leerjaar 3 t/m 6

0010

AVO

GEMEENSCHAPPELIJK LEERJAAR

2100

1620

0021

AVO+VBO

ALGEMEEN LEERJAAR

2655

2116

0030

VBO

ALGEMEEN LEERJAAR

2655

2116

0035

IVBO

ALGEMEEN LEERJAAR

3795

3256

0036

IVBO

AVMB

3795

13757

0073

BAVO

VBO

2655

4860

0074

BAVO

IVBO

3795

7546

0076

PBO

VBO

2655

11581

0100

ATHENEUM

ATHENEUM

2100

1620

0200

GYMNASIUM

GYMNASIUM

2100

1620

0210

GYMNASIUM

GYM. ONGESUBSIDIEERD

0

0

0300

HAVO

HAVO

2100

1620

0400

MAVO

MAVO

2100

1620

0420

VRIJE SCHOOL

VRIJE SCHOOL

2100

1620

0501

MIDDENSCHOOL

MAVO

2100

1620

0502

MIDDENSCHOOL

AVO GEMEENSCHAPPELIJK LEERJAAR

2100

1620

0503

MIDDENSCHOOL

AVO/VBO

2655

4860

0505

MIDDENSCHOOL

VBO, ALGEMEEN LEERJAAR

2655

4860

0511

VERV OP MIDS

ATHENEUM

2100

1620

0513

VERV OP MIDS

HAVO

2100

1620

0514

VERV OP MIDS

MAVO

2100

1620

0517

VERV OP MIDS

IVBO

3795

13757

0520

VERV OP MIDS

IVBO BOUWTECHN

3795

7901

0530

VERV OP MIDS

IVBO MECH.TECHN

3795

14331

0550

VERV OP MIDS

VBO BOUWTECHNK

2655

5771

0559

VERV OP MIDS

VBO MECH.TECHN

2655

14421

0563

VERV OP MIDS

VBO ELEKTRO

2655

7142

0564

VERV OP MIDS

VBO INSTALLATIE

2655

7142

0585

VERV OP MIDS

VBO ADMINISTRATIE

2655

4860

0586

VERV OP MIDS

VBO VERKOOP

2655

4860

0587

VERV OP MIDS

VBO MODE EN KLEDING

2655

10367

0588

VERV OP MIDS

VBO VERZORGING

2655

10367

0590

VERV OP MIDS

IVBO ADMINISTRATIE

3795

7335

0592

VERV OP MIDS

IVBO MODE EN KLEDING

3795

13757

0593

VERV OP MIDS

IVBO VERZORGING

3795

13757

0600

LYCEUM

LYCEUM

2100

1620

0700

ES

ENGELSE STROOM

2100

1620

0800

IB

INTERNATIONAAL BACCELAUREAAT

2100

1620

1100

IHNO

ALGEMEEN

3795

13757

1110

IVBO

ADMINISTRATIE

3795

7335

1120

IVBO

VERKOOP

3795

7335

1130

IVBO

MODE EN KLEDING

3795

13757

1140

IVBO

UITERLIJKE VERZORGING

3795

13757

1150

IVBO

VERZORGING

3795

13757

1202

IVBO

AFD. LANDBOUW EN NAT. OMGEVING

8010

8010

1310

IVBO

BOUWTECHNIEK

3795

7901

1311

IVBO

DIFF. TIMMEREN

3795

7901

1312

IVBO

DIFF. METSELEN

3795

7901

1313

IVBO

DIFF. WEGENBOUW

3795

7901

1314

IVBO

DIFF. SCHILDEREN

3795

7901

1315

IVBO

DIFF. STUKADOREN

3795

7901

1316

IVBO

DIFF. MEUBELMAKEN

3795

7901

1320

IVBO

MECHANISCHE TECHNIEK

3795

14331

1360

IVBO

AFD. CONSUMPTIEVE TECHNIEK

3795

9613

1361

IVBO

DIFF. BANKETBAKKEN

3795

9613

1362

IVBO

DIFF. BROOD-EN BANKETBAKKEN

3795

9613

1363

IVBO

DIFF. KOKEN/SERVEREN

3795

9613

1364

IVBO

DIFF. VLEESVERWERKEN

3795

9613

1386

IVBO

AFD. IVBO-KERAMIEK (24.6)

3795

9613

1410

VBO

LEVENSMIDDELLEN TECHNOLOGIE

8010

8010

1420

VBO

LANDBOUW EN NAT. OMGEVING

8010

8010

1640

VBO

ADMINISTRATIE

2655

4860

1650

VBO

VERKOOP

2655

4860

1660

VBO

VERZORGING

2655

10367

1670

VBO

MODE EN KLEDING

2655

10367

1680

VBO

UITERLIJKE VERZORGING

2655

10367

1701

LHNO

VERZORGENDE BEROEPEN

2655

10367

1702

LHNO

TEXTIELVERWERKENDE BEROEPEN

2655

10367

1704

LHNO

KANTOOR/VERKOOPPRAKTIJK

2655

3857

1705

LHNO

VRIJE AFSTUDEERRICHTING

2655

10367

1800

VBO

HANDEL

2655

4860

1902

VBO

KUST-,RIJN EN BINNENVRT (24.6)

16076

16076

1905

VBO

BAGGERBEDRIJF

16076

16076

1908

VBO

HAVEN-/VERV.SCH.ALG.LJ.(24.6)

16076

16076

1909

VBO

HVS, OPERATIONEEL HAVENOND.

16076

16076

1910

VBO

HVS, TECHNISCH-ADM. OND.

16076

16076

2010

VBO

BOUWTECHNIEK

2655

5771

2011

VBO

DIFF. TIMMEREN

2655

5771

2012

VBO

DIFF. METSELEN

2655

5771

2014

VBO

DIFF. SCHILDEREN

2655

5771

2015

VBO

DIFF. STUKADOREN

2655

5771

2016

VBO

DIFF. MEUBELMAKEN

2655

5771

2020

VBO

AFD. MECHANISCHE TECHN.

2655

14421

2023

VBO

DIFF. FIJNMETAALBEWERKEN

2655

14421

2024

VBO

DIFF. PROCESTECHNIEK

2655

14421

2030

VBO

ELEKTROTECHNIEK

2655

7142

2040

VBO

INSTALLATIETECHNIEK

2655

7142

2050

VBO

MOTORVOERTUIGENTECHN.

2655

5771

2051

VBO

DIFF. MOTORVOERTUIGENTECHN.

2655

5771

2052

VBO

DIFF. LANDBOUWWERKT. TECHN.

2655

5771

2060

VBO

CONSUMPTIEVE TECHN.

2655

7483

2061

VBO

DIFF. BANKETBAKKEN

2655

7483

2062

VBO

DIFF. BROOD-EN BANKETBAKKEN

2655

7483

2063

VBO

DIFF. KOKEN/SERVEREN

2655

7483

2064

VBO

DIFF. VLEESVERWERKEN

2655

7483

2070

VBO

GRAFISCHE TECHNIEK

2655

17381

2080

VBO

EDELMETAALBEWERKEN(24.6)

2655

13223

2081

VBO

UURWERKMAKEN (24.6)

12885

12885

2082

VBO

DIESELMOTORMONTAGE(24.6)

2655

5771

2085

VBO

KLEERMAKEN (24.6)

2655

11370

2098

VBO

FIJNMECH.TECHN.EN KUNSTSTOFVW.

2655

14421

4299

VUTO

VUTO (24.6)

7166

7166

5001

TECHNIEK

L BOUWKUNDE

9326

9326

5002

TECHNIEK

L BOUWKUNDE/PRAKTIJK

9326

9326

5003

TECHNIEK

L M.V.T./CARR.TECHN

9326

9326

5005

TECHNIEK

L ELECTROTECHNIEK

9326

9326

5006

TECHNIEK

L ELECTROTECHNIEK/PRAKTIJK

9326

9326

5007

TECHNIEK

L INSTALLATIE-TECHNIEK

9326

9326

5010

TECHNIEK

L WERKTUIGBOUWKUNDE

9326

9326

5011

TECHNIEK

L WERKTUIGBOUWKUNDE/PRAKTIJK

9326

9326

5015

TECHNIEK

L MOTORVOERTUIGENTECHNIEK

9326

9326

5016

TECHNIEK

L MOTORV.TECHNIEK/PRAKTIJK

9326

9326

5020

TECHNIEK

L WEG- EN WATERBOUWKUNDE

6825

6825

5021

TECHNIEK

L WEG- EN WATERBWK/PRAKTIJK

6825

6825

5022

TECHNIEK

L GROND, WATER, WEGENBOUW

6825

6825

5024

TECHNIEK

L GEODESIE

6825

6825

5025

TECHNIEK

L LANDMEETKUNDE

6825

6825

5026

TECHNIEK

L LANDMEETKUNDE/PRAKTIJK

6825

6825

5032

TECHNIEK

L PROCESTECHNIEK

10935

10935

5033

TECHNIEK

L PROCESTECHNIEK/PRAKTIJK

10935

10935

5035

TECHNIEK

L PROCES.TECHN.BEST.TECHN

10935

10935

5040

TECHNIEK

L MEDISCHE LAB.TECHNIEK

10935

10935

5041

TECHNIEK

L MEDISCHE LAB.TECHN/PRAKTIJK

10935

10935

5045

TECHNIEK

L CHEMISCHE LAB.TECHNIEK

10935

10935

5046

TECHNIEK

L CHEMISCHE LAB.TECHN/PRAKTIJK

10935

10935

5050

TECHNIEK

L BIOLOGISCHE LAB.TECHNIEK

10935

10935

5051

TECHNIEK

L BIOLOGISCHE LAB.T/PRAKTIJK

10935

10935

5055

TECHNIEK

L LABORATORIUMTECHNIEK

10935

10935

5065

TECHNIEK

L STUURMAN KLEINE VAART

16587

16587

5066

TECHNIEK

T STUURM/WRKTUIGK KL.SCHEPEN

16587

16587

5070

TECHNIEK

L MID. MARITIEM OFFICIER

16587

16587

5071

TECHNIEK

L MID. MARITIEM OFF./PRAKTIJK

16587

16587

5072

TECHNIEK

L MARITIEM OFF. ZEEVAART

16587

16587

5077

TECHNIEK

L STUURM/WRKTGK ZEEVISV SW5

16587

16587

5085

TECHNIEK

L BINNENVAART

16587

16587

5087

TECHNIEK

L AANK.SCHIPPER EUR.BINNENW.

16586

16586

5090

TECHNIEK

L BAGGERBEDRIJF

16587

16587

5092

TECHNIEK

L BAGGERAAR-MACHINIST

16586

16586

5094

TECHNIEK

L BAGGERAAR-STUURMAN

16586

16586

5096

TECHNIEK

L BAGGERAAR

16586

16586

5100

TECHNIEK

L HAVEN-VERVOERSBEDR

16587

16587

5101

TECHNIEK

L HAVEN-VERVOERSBEDR/PRAKTIJK

16587

16587

5102

TECHNIEK

L HAVEN EN VERVOER

16586

16586

5105

TECHNIEK

L SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE

16587

16587

5110

TECHNIEK

L SCHEEPSWERKTK. KLEINE VAART

16587

16587

5116

TECHNIEK

L SCHEEPSBOUW

16586

16586

5120

TECHNIEK

L ALG.OPERATIONELE T.

16587

16587

5121

TECHNIEK

L ALG.OPERATIONELE T./PRAKTIJK

16587

16587

5122

TECHNIEK

L OPERATIONELE TECHNIEK

16586

16586

5130

TECHNIEK

L FIJNMECHANISCHE TECHNIEK

11539

11539

5131

TECHNIEK

L FIJNMECHANISCHE T./PRAKTIJK

11539

11539

5132

TECHNIEK

L VORMGEVEN

9780

9780

5135

TECHNIEK

L GRAFISCHE TECHNIEK

9780

9780

5136

TECHNIEK

L GRAFISCHE TECHNK/PRAKTIJK

9780

9780

5137

TECHNIEK

L BEDRIJFSVOEREN

9780

9780

5140

TECHNIEK

L REPRODUCTIETEKENEN

9780

9780

5141

TECHNIEK

L REPRODUCTIETEKEN/PRAKTIJK

9780

9780

5145

TECHNIEK

L OPTIEK

16587

16587

5146

TECHNIEK

L OPTIEK/PRAKTIJK

16587

16587

5150

TECHNIEK

L UURWERKTECHNIEK

16587

16587

5151

TECHNIEK

L UURWERKTECHNIEK/PRAKTIJK

16587

16587

5155

TECHNIEK

L METAALKUNDE

16587

16587

5156

TECHNIEK

L METAALKUNDE/PRAKTIJK

16587

16587

5160

TECHNIEK

L GLASINSTRUMENTMAKER

16587

16587

5162

TECHNIEK

L RESEARCH-INSTRUMENTM GLAS

16587

16587

5165

TECHNIEK

L INSTRUMENTMAKEN

16587

16587

5167

TECHNIEK

L RESEARCH-INSTRUMENT OPTIEK

16587

16587

5170

TECHNIEK

L OPTISCH GLASSLIJPEN

16587

16587

5172

TECHNIEK

L RESEARCH-INSTRUMENT METAAL

16587

16587

5175

TECHNIEK

L GOUDSMEDEN

11539

11539

5176

TECHNIEK

L GOUDSMEDEN/PRAKTIJK

11539

11539

5177

TECHNIEK

L JUWELIER

11539

11539

5180

TECHNIEK

L ZILVERSMEDEN

11539

11539

5181

TECHNIEK

L ZILVERSMEDEN/PRAKTIJK

11539

11539

5185

TECHNIEK

L GRAVEREN

11539

11539

5186

TECHNIEK

L GRAVEREN/PRAKTIJK

11539

11539

5190

TECHNIEK

L JUWELIER/JUWELIER-GOUDSMID

11539

11539

5191

TECHNIEK

L JWLR/JWLR-GOUDSMID/PRAKT.

11539

11539

5195

TECHNIEK

L COMPLETE WONINGINRICHTING

8172

8172

5196

TECHNIEK

L COMPL. WONINGINR./PRAKTIJK

8172

8172

5200

TECHNIEK

L MACHINALE TIMMERFABRICAGE

8172

8172

5201

TECHNIEK

L MACH.TIMMERFABR./PRAKTIJK

8172

8172

5205

TECHNIEK

L MEUBELMAKEN

8172

8172

5206

TECHNIEK

L MEUBELMAKEN/PRAKTIJK

8172

8172

5210

TECHNIEK

L MEUBELFABRICAGE

8172

8172

5211

TECHNIEK

L MEUBELFABRICAGE/PRAKTIJK

8172

8172

5215

TECHNIEK

L MEUBELSTOFFEREN

8172

8172

5216

TECHNIEK

L MEUBELSTOFFEREN/PRAKTIJK

8172

8172

5220

TECHNIEK

L WONINGSTOFFEREN

8172

8172

5221

TECHNIEK

L WONINGSTOFFEREN/PRAKTIJK

8171

8171

5225

TECHNIEK

L HOUTHANDEL

8172

8172

5226

TECHNIEK

L HOUTHANDEL/PRAKTIJK

8172

8172

5230

TECHNIEK

L BESCHERM EN AFWERKINGSTECHN.

9780

9780

5231

TECHNIEK

L BESCHERM EN AFW.T./PRAKT.

9780

9780

5235

TECHNIEK

L VLIEGTUIGTECHNIEK

15645

15645

5236

TECHNIEK

L VLIEGTUIGTECHNIEK/PRAKTIJK

15645

15645

5240

TECHNIEK

L VLIEGTUIGINSTR.T.

15645

15645

5241

TECHNIEK

L VLIEGTUIGINSTR.T./PRAKTIJK

15645

15645

5245

TECHNIEK

L VLIEGTUIGELECTR.T.

15645

15645

5246

TECHNIEK

L VLIEGTUIGELECTR.T./PRAKTIJK

15645

15645

5250

TECHNIEK

L AVIONICATECHNIEK

15645

15645

5251

TECHNIEK

L AVIONICATECHNIEK/PRAKTIJK

15645

15645

5252

TECHNIEK

L ONDERNEMER MAATKLEDINGBEDR

8172

8172

5255

TECHNIEK

L MODE EN KLEDING

8172

8172

5256

TECHNIEK

L MODE EN KLEDING/PRAKTIJK

8172

8172

5257

TECHNIEK

L MIDDENKDR CONF.INDUSTRIE

8171

8171

5260

TECHNIEK

L MACHINISTEN EN AANNEMERS

16587

16587

5261

TECHNIEK

L MACHIN. & AANNEMERS/PRK

16587

16587

5265

TECHNIEK

L BROOD- EN BANKETBAKKEN

11539

11539

5266

TECHNIEK

L BROOD- EN BANKETB./PRAKT.

11539

11539

5267

TECHNIEK

L ONDERN M. & K.BAKKERSBDR

11539

11539

5270

TECHNIEK

L BEDRIJFSMANAGEMENT MOTORVRT.

9656

9656

5271

TECHNIEK

L BEDRIJFSM.MOTORVRT/PRAKTIJK

9656

9656

5275

TECHNIEK

L RECLAME-PRESENTATIETECHNIEK

9780

9780

5276

TECHNIEK

L RECL.-EN PRES.TECHN/PRAKTIJK

9780

9780

5277

TECHNIEK

L FOTONICA

9326

9326

5279

TECHNIEK

L TECHNISCHE INFORMATICA

9326

9326

5281

TECHNIEK

L PETROLEUM- EN GASOND.TCHNK

9326

9326

5285

TECHNIEK

L BREED VAKMAN MAATKLEDINGBDR

8171

8171

5301

TECHNIEK

L VLIEGT.TECHN.MECHAN.

15645

15645

5303

TECHNIEK

L VLIEGT.TECHN.AVIONICA

15645

15645

5305

TECHNIEK

L VLIEGT.ELECTR.TECHNICUS

15645

15645

5307

TECHNIEK

L VLIEGTUIGBOUWKUNDE

15645

15645

5309

TECHNIEK

L LUCHTVAARTDIENSTVERLENING

15645

15645

5311

TECHNIEK

L LUCHTVAARTLOGISTIEK

15645

15645

5501

TECHNIEK

K TIMMEREN

8172

8172

5505

TECHNIEK

K METSELEN

8172

8172

5510

TECHNIEK

K ELECTROTECHNIEK

8172

8172

5520

TECHNIEK

K INSTALLATIETECHNIEK

8172

8172

5524

TECHNIEK

K MOTORVOERT. EN CARROS.TCHNK

8172

8172

5534

TECHNIEK

T BIOLOGISCH LAB.TECHNIEK

8171

8171

5535

TECHNIEK

K PROCESTECHNIEK

11539

11539

5542

TECHNIEK

T MEDISCHE LAB.TECH.

8172

8172

5547

TECHNIEK

T CHEMISCHE LAB TECHN

8172

8172

5552

TECHNIEK

T BIOLOGISCHE LAB. TECHN.

8172

8172

5555

TECHNIEK

T LABORATORIUMTECHNIEK

8172

8172

5565

TECHNIEK

K SCHEEPSTECHNICUS

16587

16587

5571

TECHNIEK

K STUURM/WRKTGK ZEEVISV SW6

16587

16587

5575

TECHNIEK

K SCHIPPER-MACHINIST

16587

16587

5576

TECHNIEK

K BAKSCHIPPER-DEKKNECHT

16586

16586

5577

TECHNIEK

K MATROOS RIJN- EN BINNENVAART

16586

16586

5578

TECHNIEK

K HAVEN EN VERVOER

16586

16586

5580

TECHNIEK

K GRAFISCHE TECHNIEK

9780

9780

5582

TECHNIEK

K OPERATIONELE TECHNIEK

16586

16586

5585

TECHNIEK

K FIJNHOUTBEWERKEN

8172

8172

5587

TECHNIEK

K PRODUKTIEMEDEWERKER GOUDSMED

11539

11539

5595

TECHNIEK

K TOEGEPASTE VORMGEVING

9780

9780

5596

TECHNIEK

K WERKTUIGBOUWKUNDE

8172

8172

5598

TECHNIEK

K ASSISTENT OPTIEK

16586

16586

5599

TECHNIEK

K BESCHERM.- EN AFWERK.TCHNK

9780

9780

5601

TECHNIEK

K VAKMAN MAATKLEDINGBEDRIJF

8171

8171

5602

TECHNIEK

K UITVOEREND MWK CONF.INDUST

8172

8172

5607

TECHNIEK

K U.MWK AMB. BROOD- EN BANKET

11539

11539

5611

TECHNIEK

K VLIEGTUIGONDERHOUDSMONTEUR

15645

15645

5640

EXPERIMENT

L TECHN COMPUTERKUNDE

9326

9326

5641

EXPERIMENT

L TECHN COMPUTERKUNDE/PRAKTIJK

9326

9326

5645

EXPERIMENT

L TECHN INFORMATICA

9326

9326

5646

EXPERIMENT

L TECHN INFORMATICA/PRAKTIJK

9326

9326

5651

EXPERIMENT

L FOTONICA

9450

9450

5652

EXPERIMENT

L FOTONICA/PRAKTIJK

9450

9450

5655

EXPERIMENT

L MATERIAALTECHNOLOGIE

10935

10935

5656

EXPERIMENT

L MATERIAALTECHNOLOG./PRAKTIJK

10935

10935

6502

ECONOMIE

L ECONOMISCH-JURIDISCH

2678

2678

6505

ECONOMIE

L BESTUUR

2678

2678

6510

ECONOMIE

L COMMERCIE

2678

2678

6511

ECONOMIE

L COMMERCIELE DIENSTVERLENING

2678

2678

6515

ECONOMIE

L SECRETARIAAT

2678

2678

6520

ECONOMIE

L BEDRIJFSADMINISTRATIE

2678

2678

6525

EXPERIMENT

L LOGISTIEK

2678

2678

6526

ECONOMIE

L VRIJE RICHTING

2678

2678

6530

ECONOMIE

L GROOTHANDEL

2726

2726

6535

ECONOMIE

L BRANCHEHANDEL

2726

2726

6536

ECONOMIE

L DETAILHANDEL

2726

2726

6540

ECONOMIE

L ALGEMENE HANDEL

2726

2726

6541

ECONOMIE

L COMMERCIELE DIENSTVERLENING

2726

2726

6542

ECONOMIE

L TOERISME-RECREATIE II/PRAK.

3356

3356

6546

ECONOMIE

L TOERISME-RECREATIE II

3356

3356

6547

ECONOMIE

L MB TOERIST- EN RECR. ONDW

3356

3356

6550

ECONOMIE

L HORECA

8261

8261

6551

ECONOMIE

L HORECA STAGE

8261

8261

6552

ECONOMIE

L MANAGER HORECA ONDERNEMER

8261

8261

6555

ECONOMIE

L SLAGERIJ-VLEESSECTR

8261

8261

6556

ECONOMIE

L SLAGERIJ-EN VLEES STAGE

8261

8261

6560

ECONOMIE

L LEVENSMIDDELENHNDL

2726

2726

6566

ECONOMIE

L OND. TEXTIEL & MIDDENK.FNK

6915

6915

6571

ECONOMIE

K BEDRIJFSADMINISTRATIE

2588

2588

6572

ECONOMIE

K SECRETARIAAT

2588

2588

6575

ECONOMIE

K DETAILHANDEL

2637

2637

6581

ECONOMIE

K BASISKOK

8172

8172

6582

ECONOMIE

K GASTHEER EN GASTVROUW

8172

8172

6583

ECONOMIE

K HORECAMEDEWERKER

8172

8172

7501

DGO

L SOCIALE ARBEID

3233

3233

7505

DGO

L AGOGISCH WERK

3233

3233

7510

DGO

L ACT.BEGELEIDING

3233

3233

7514

DGO

L SOCIAAL-PEDAGOGISCH WERKER

3233

3233

7515

DGO

L VERZORGING

3233

3233

7516

DGO

L SOCIAAL-JURIDISCHE DIENSTV.

3233

3233

7517

DGO

L SOCIAAL-CULTUREEL WERKER

3233

3233

7520

DGO

L MODE EN KLEDING

8172

8172

7521

DGO

L APOTHEKERSASSISTENT

6825

6825

7525

DGO

L ASSISTERENDE BEROEPEN

6825

6825

7526

DGO

L DOKTERSASSISTENT

6825

6825

7527

DGO

L TANDARTSASSISTENT

6825

6825

7530

DGO

L UITERLIJKE VERZORGING

3233

3233

7531

DGO

L HAARVERZORGING

3233

3233

7532

DGO

L SCHOONHEIDSVERZORGING

3233

3233

7535

DGO

L CIVIEL-CONSUMPT. TD

6825

6825

7536

DGO

L VOETVERZORGING

3233

3233

7540

DGO

L SPORT EN BEWEGEN

15645

15645

7545

DGO

L VERPLEGING

3233

3233

7551

DGO

K VERZORGING

3233

3233

7556

DGO

K HAARVERZORGING

3233

3233

7560

DGO

K INSTELLINGSKEUKEN

6825

6825

7561

DGO

L FACILITAIRE DIENSTVERLENING

6825

6825

7563

DGO

K FACILITAIRE DIENSTVERLENING

6825

6825

7902

OVERIG

K ORIENT. EN SCHAK.PROGR

3233

3233

7920

OVERIG

L VHBO

3233

3233

7925

OVERIG

L HAVO-MBO

3233

3233

8000

EXPERIMENT

T ELECTROTECHNIEK

8172

8172

8005

EXPERIMENT

T WERKTUIGBOUWKUNDE

8172

8172

8040

EXPERIMENT

T UITV.HORECA ONDERN.

8172

8172

8050

EXPERIMENT

L TRANSPORT EN LOGISTIEK

8171

8171

Naar boven