Vervanging openbare registers door microfoto's (Register Hypotheken 4, delen 330, 331 en 333 t/m 336, Kadaster Amsterdam)

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-09-1993 t/m heden

Vervanging openbare registers door microfoto's (Kadaster Amsterdam)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 9 van de Kadasterwet (Stb. 1991, 570),

Besluit:

Artikel 1

De inhoud van het register van inschrijving van feiten die betrekking hebben op schepen en de rechten waaraan deze onderworpen zijn, gehouden aan het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam, wordt vervangen door afschriften daarvan in dubbel in de vorm van microfoto's, voor zover het betreft de van 1 januari 1992 tot en met 5 april 1993 verschenen delen (nrs. 330, 331 en 333 tot en met 336) van het register Hypotheken 4 voor de inschrijving van de verzoeken tot teboekstelling als afgebouwd schip, alsmede voor de inschrijving van alle overige stukken, behoudens verzoeken tot teboekstelling van schepen en stukken inzake hypotheken en beslagen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1993 en wordt opgenomen in de Staatscourant.

Apeldoorn, 2 augustus 1993

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze,
De

hoofddirecteur van het Kadaster en de Openbare Registers

,

J. Lahuis

Naar boven