Aanwijzing inzake het Besluit bereiding en aflevering farmaceutische produkten

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 08-08-1993 t/m 30-06-2007

Aanwijzing inzake het Besluit bereiding en aflevering farmaceutische produkten

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Gelezen de brief van de Stichting voor Geneeskundige zwangerschapsonderbreking Oosterpark dd. 13 juli 1993;

Gelet op artikel 62, eerste lid, onder c, van het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische produkten;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Als een instelling, bedoeld in artikel 62, eerste lid, onder c, van het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische produkten wordt aangewezen de Stichting voor Geneeskundige Zwangerschapsonderbreking Oosterpark te Amsterdam.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Namens deze:
De

Directeur Geneesmiddelenvoorziening

,
Voor deze:
Het

Hoofd van de Hoofdafdeling Kwaliteitsbeleid Geneesmiddelen en Medische Hulpmiddelen

,

G. J. B. Koenen

Naar boven