Besluit overdracht departementale taak Spoorwegpensioenwet

Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 01-06-1993 t/m heden

Besluit van 30 juli 1993, houdende overdracht van de departementale taak met betrekking tot de Spoorwegpensioenwet van de Minsters van Binnenlandse Zaken en van Financiën naar de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 16 juli 1993, nr. 93M005661.

Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De zorg voor de Spoorwegpensioenwet (Stb. 1986, 541), thans behorende tot de taak van de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën gaat met ingang van 1 juni 1993 over naar de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën.

Onze Ministers van Binnenlandse Zaken, Financiën en van Verkeer en Waterstaat zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze Ministers, aan de Raad van State, aan de Algemene Rekenkamer en aan de Kamers der Staten-Generaal.

Tavarnelle,, 30 juli 1993

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

R. F. M. Lubbers

Uitgegeven de zevende december 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven