Vervanging openbare registers door microfoto's (Register Hypotheken 4, delen 10777 t/m 11310, kadaster Amsterdam)

Geraadpleegd op 18-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 16-08-1993.
Geldend van 16-08-1993 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is door de redactie vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk KAZ26793025
Identificatienummer BWBR0006098
Rechtsgebied Ruimtelijke ordening en milieu | Omgevingsrecht
Overheidsthema Milieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 16-08-1993

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
16-08-1993 Nieuwe-regeling 26-07-1993 Stcrt. 1993, 150 KAZ26793025 26-07-1993 Stcrt. 1993, 150
Naar boven