Vervanging openbare registers door microfoto's (Register Hypotheken 4, delen 10777 t/m 11310, kadaster Amsterdam)

Geraadpleegd op 20-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 16-08-1993.
Geldend van 16-08-1993 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 16-08-1993

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 16-08-1993)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
16-08-1993 Nieuwe-regeling 26-07-1993 Stcrt. 1993, 150 KAZ26793025 26-07-1993 Stcrt. 1993, 150
Naar boven