Voorbereidingsschema Landinrichting 1993

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 24-06-2024.
Geldend van 01-10-1993 t/m 23-01-2004

Voorbereidingsschema Landinrichting 1993

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Mede gelet op de artikelen 18, vierde lid, artikel 20, tweede lid, 22, eerste lid, en 240, vijfde lid, van de Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299);

Gezien de voordracht van de Centrale Landinrichtingscommissie;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Het Voorbereidingsschema Landinrichting, bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Landinrichtingswet, wordt voor het jaar 1993 vastgesteld conform het bepaalde in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De voorlopige grenzen van de in te richten gebieden, alsmede de overwegingen en uitgangspunten, bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Landinrichtingswet, worden vastgesteld conform het bepaalde in bijlage 2 bij dit besluit.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Het schema van voorbereiding van aanpassingsinrichtingen, de projecten op basis van de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën, de Reconstructie oude glastuinbouwgebieden wordt voor het jaar 1993 vastgesteld conform bijlage 3 van dit besluit.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Een afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Colleges van Gedeputeerde Staten en een uittreksel zal bekend worden gemaakt in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 22 juli 1993

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. D. Gabor

Bijlage 1. Voordracht voor het voorbereidingsschema landinrichting 1993

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Verklaring:

 

onderstreept:

gerealiseerd vóór 1-1-1993

niet onderstreept:

planning

o:

niet van toepassing

A:

ruilverkaveling of herinrichting met een administratief karakter

I. Ruilverkavelingen op basis van de Landinrichtingswet volgens de vereenvoudigde wijze van voorbereiding

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Bijlage 32746.png

II. Herinrichtingen op basis van de Landinrichtingswet

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Bijlage 32747.png

Bijlage 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Bij besluit d.d. 22 juli 1993 nr. J9311286 heeft de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ingevolge artikel 18, lid 4 van de Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299) het Voorbereidingsschema Landinrichting 1993 vastgesteld. Ingevolge artikel 22, lid 1 van de Landinrichtingswet volgt hierna een uittreksel van dit voorbereidingsschema (voorzover betrekking hebbende op herinrichtingen en ruilverkavelingen), per peildatum 1 januari 1993.

Groningen

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Ruilverkaveling

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Westerhorn

Lutjegast-Doezum

Herinrichting

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Haren

Friesland

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Ruilverkaveling

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Echtener en Groote Veenpolder

Baarderadeel

Doniawerstal

Twijzel-Buitenpost

Ameland

Drachten

Damwoude

Herinrichting

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Achtkarspelen-Zuid

Eestrum

Hollum-Ballum

Bird- en Zwettegebied

Drenthe

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Ruilverkaveling

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Odoorn

Laaghalen

Herinrichting

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Roden-Norg

Schoonebeek

Zuidwolde-Zuid

Overijssel

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Ruilverkaveling

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Rouveen

Raarhoek-Veldhoek

Rijssen

Enter

Olst-Wesepe

Herinrichting

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Saasveld-Gammelke

Enschede-Zuid

Stadsrand Zwolle

Enschede-Noord

Losser-Noord

Gelderland

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Ruilverkaveling

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Lievelde

Groesbeek

Hupsel-Zwolle

Land van Maas en Waal

Halle-Wolfersveen

Ochten-Opheusden

Beltrum-Eibergen

Herinrichting

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Duiven-Westervoort

Ooypolder

Nijkerk-Putten

Harderwijk-Elburg

Lingegebied

Utrecht

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Herinrichting

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Noorderpark

Groenraven-Oost

Noord-Holland

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Ruilverkaveling

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De Beemster-Noord

De Beemster-Zuid

Herinrichting

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Amstelland

Westzaan

Bergen-Schoorl

Zeevang

Zuid-Holland

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Ruilverkaveling

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

B-Driehoek

Herinrichting

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Bodegraven-Noord

Krimpen

IJsselmonde

Krimpenerwaard

Ouddorp-West

Leidschendam

Rijswijk-Noukoop

Oude Leede

Boskoop

Zeeland

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Ruilverkaveling

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Walcheren

IJzendijke-Hoofdplaat

Stavenisse

Poortvliet

Axel

Aardenburg

Biervliet

Oud-Vossemeer

Ponte

Zaamslag

Reuzenhoek

Inkel

Philipinne

Herinrichting

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Kust West Zeeuwsch-Vlaanderen

Hoek

Noord-Brabant

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Ruilverkaveling

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Goirle

De Hilver

Lage Maaskant

Weerijs

Rosmalen-Empel

Herinrichting

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Ulvenhout-Galder

Teteringen

Stadsrand 's-Hertogenbosch

De Leijen-Oost

De Leijen-West

Heeze

Agger

Limburg

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Ruilverkaveling

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Land van Thorn

Herinrichting

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Mergelland-Oost

Centraal-Plateau

Bijlage 3. Schema van voorbereiding van de aanpassingsinrichtingen, de projecten op basis van de Herinrichtingswet OostGroningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën, de Reconstructiewet Midden-Delfland en de Regeling reconstructie oude glastuinbouwgebieden

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

I. Aanpassingsinrichtingen op basis van de Landinrichtingswet

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Provincie/Project

Laatst bekende oppervlakte in ha (budg. = nominaal)

Fase

a

b

c

d

e

 

vaststelling voorstel aanpassings- inrichting

vaststelling laatste deeladvies

vaststelling voorontwerp-plan door LC

vaststelling ontwerp-plan door CLC

vaststelling plan door GS/besluit tot aanpassings- inrichting

opmerkingen

Limburg

             

Beek

570

1986

1993

1994

1995

 

Stevol

640

         

II. Deelgebiedsplannen op basis van de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Dreatse Veenkolomiën

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Project (Provincie)

Laatst bekende oppervlakte in ha

Fase

a

b

c

d

e

 

totaal

te herverkavelen

vaststelling herinrichtingsprogramma door min.

vaststelling laatste deeladvies

vaststelling voorlopig voorontwerpplan door HIC

vaststelling ontwerpplan door CLC

vaststelling plan door PS

opmerkingen

Westerwolde (Gr)1(17 februari 1993 in uitvoering genomen).

15.500

32.500

1991

1993

 

III. Deelplannen op basis van de Reconstructiewet Midden-Delfland

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Provincie/Project

Laatst bekende oppervlakte in ha (budg. = nominaal)

Fase

a

b

c

d

e

 

vaststelling reconstructie-programma

vaststelling voorontwerpplan door RC

vaststelling ontwerp-plan door RC

goedkeuring ontwerp-plan door Min. LNV

vaststelling plan door GS

opmerkingen

Zuid-Holland

             

Abtswoude

2.485

1983

1993

1994

1995

1995

 

IV. Reconstructiegebieden op basis van de Regeling reconstructie oude glastuinbouwgebieden

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Provincia/Project

Laatst bekende oppervlakte in ha

Fase

a

b

c

d

e

 

(budget.)

(nominaal)

aanwijzing door minister

vaststelling voorontwerpplan door RC

vaststelling ontwerpplan door RC

vaststelling plan door CLC/GS

opmerkingen

 

Utrecht

               

Vleuten

837

93

1990

   
                 

Zuid-Holland

Albert van 't Hartweg

1.530

170

1991

1993

1993

   

Nootdorp

1.620

180

1988

1993

1994

1994

   

Wippolder

6.030

670

1987

1993

1995

1995

   

Noordse Buurt

720

80

1988

1994

       

Tuinveld-Nieuwland- Boschpolder

4.005

445

1989

1994

       

Gogerpolder

765

85

1989

1994

       

Pijnacker-Oude Leede

990

110

1988

1994

       

Rijnsburg

1.485

165

1989

1994

       

Heenweg

4.365

485

1991

1995

       

Samenvattend overzicht (peildatum 1-1-1993)

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Categorie

Oppervlakte (ha)

   

(budgettair)

(nominaal)

Voorbereidingsschema Landinrichting 1993

I

Ruilverkavelingen op basis van de Landinrichtingswet

   
 

- ruilverkavelingen

126.759

126.759

 

- ruilverkavelingen met een administratief karakter

12.044

46.835

II

Herinrichtingen op basis van de Landinrichtingswet

   
 

- herinrichtingen

169.897

169.897

 

- herinrichting met bijzondere doelstelling

2.620

2.620

 

- herinrichtingen met een administratief karakter

1.002

3.130

       

Schema Voorbereiding overige projecten 1993

I

Aanpassingsinrichtingen op basis van de Landinrichtingswet

1.210

1.210

II

Deelgebiedsplannen op basis van de Herinrichtingswet OostGroningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën

15.500 2

32.500 2

III

Deelplannen op basis van de Reconstructiewet Midden-Delfland

2.485

2.485

IV

Reconstructiegebieden op basis van de Regeling reconstructie oude glastuinbouwgebieden

22.345

2.483

       

Totaal

 

353.862 3

387.919

  1. ^ [1]
  2. Deelgebied ‘Westerwolde’ is in februari 93 in uitvoering genomen. De opp. is nog in dit overzicht opgenomen. ^ [2]
  3. Inclusief de in 1993 te plaatsen gebieden; ^ [3]
Naar boven