Regeling vakkenpakketeisen hoger onderwijs

[Regeling vervallen per 31-08-2005.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 01-09-2002 t/m 30-08-2005

Regeling vakkenpakketeisen hoger onderwijs

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen en de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op artikel 7.25, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 30 juni 1993, OR 93000151/3/T);

Besluiten:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 31-08-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

b. opleiding:

een opleiding, bedoeld in artikel 7.3, tweede lid, van de wet, verbonden aan een instelling voor hoger onderwijs, genoemd in de bijlage behorende bij de wet, met uitzondering van de open universiteit;

c. v.w.o.-diploma:

het diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, bedoeld in artikel 7.24, eerste en tweede lid, van de wet;

d. h.a.v.o.-diploma:

het diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 7.24, tweede lid, van de wet;

e. m.b.o.-diploma:

het diploma middelbaar beroepsonderwijs, bedoeld in artikel 7.24, tweede lid, van de wet.

Artikel 2. Identificatie opleidingen

[Regeling vervallen per 31-08-2005]

Voor de toepassing van deze regeling gelden door universiteiten onderscheidenlijk hogescholen verzorgde opleidingen met dezelfde naam als dezelfde opleidingen.

Artikel 3. Aanwijzing per opleiding in het wetenschappelijk onderwijs van verplichte vakken v.w.o.

[Regeling vervallen per 31-08-2005]

Voor de opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs genoemd in dit artikel zijn de vakken, bedoeld in artikel 7.25, eerste lid, van de wet:

 • a. Opleidingen op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving:

  • 1. bedrijfs- en consumentenwetenschappen: wiskunde A of wiskunde B;

  • 2. biologie: scheikunde en een van de vakken wiskunde A, wiskunde B, natuurkunde;

  • 3. biotechnologie: natuurkunde en scheikunde;

  • 4. bodem, water en atmosfeer: natuurkunde en scheikunde;

  • 5. bos- en natuurbeheer: wiskunde A of wiskunde B en daarnaast een van de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie;

  • 6. dierwetenschappen: scheikunde en een van de vakken wiskunde A, wiskunde B, natuurkunde;

  • 7. internationale ontwikkelingsstudies: wiskunde A of wiskunde B;

  • 8. landinrichting: wiskunde A of wiskunde B en daarnaast een van de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie;

  • 9. levensmiddelentechnologie: natuurkunde en scheikunde;

  • 10. milieukunde: scheikunde en daarnaast een van de vakken wiskundeA, wiskundeB, natuurkunde;

  • 11. moleculaire wetenschappen: natuurkunde en scheikunde;

  • 12. plant- en gewaswetenschappen: scheikunde en een van de vakken wiskunde A, wiskunde B, natuurkunde;

  • 13. technologie en milieumanagement: wiskunde A of wiskunde B en daarnaast natuurkunde;

  • 14. voeding en gezondheid: natuurkunde en scheikunde.

 • b. Opleidingen op het gebied van de natuur:

  • 1. aardwetenschappen: wiskunde A of wiskunde B en daarnaast natuurkunde;

  • 2. algemene natuurwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht: wiskunde A of wiskunde B en daarnaast een van de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, en aan de Katholieke Universiteit Nijmegen: wiskunde B en natuurkunde;

  • 3. bedrijfswiskunde en informatica: wiskunde B;

  • 4. biologie: biologie en scheikunde;

  • 5. farmaceutische wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam: wiskunde B en natuurkunde, aan de Universiteit te Leiden: biologie en scheikunde, en aan de Rijksuniversiteit te Groningen: natuurkunde en scheikunde;

  • 6. farmacie: natuurkunde en scheikunde;

  • 7. informatica: wiskunde B en natuurkunde;

  • 8. informatiekunde aan Universiteit van Amsterdam en de Katholieke Universiteit Brabant: wiskunde A of wiskunde B, en aan de Vrije Universiteit Amsterdam: wiskunde B,

  • 9. Kunstmatige intelligentie aan de Universiteit Maastricht: wiskunde B en natuurkunde, en aan de overige universiteiten wiskunde A of wiskunde B;

  • 10. Life Science & Technology: wiskunde B en natuurkunde;

  • 11. Moleculaire Levenswetenschappen: wiskunde B, natuurkunde en scheikunde;

  • 12. milieu-natuurwetenschappen: wiskunde A of wiskunde B en daarnaast natuurkunde of scheikunde;

  • 13. natuur- en sterrenkunde: wiskunde B en natuurkunde;

  • 14. scheikunde: wiskunde B en natuurkunde;

  • 14. wiskunde en statistiek aan de Universiteit van Amsterdam: wiskunde B, en aan de overige universiteiten: wiskunde B en natuurkunde.

 • c. Opleidingen op het gebied van de techniek:

  • alle opleidingen: wiskunde B en natuurkunde

 • d. Opleidingen op het gebied van de gezondheidszorg:

  • 1. algemene gezondheidswetenschappen, met uitzondering van Universiteit van Utrecht: wiskunde A of wiskunde B;

  • 2. bewegingswetenschappen: natuurkunde en scheikunde;

  • 3. bio-medische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam: biologie en scheikunde, en aan de overige universiteiten: natuurkunde en scheikunde;

  • 4. diergeneeskunde: natuurkunde en scheikunde;

  • 5. geneeskunde: natuurkunde en scheikunde;

  • 6. medische informatiekunde: wiskunde A of wiskunde B en daarnaast natuurkunde;

  • 7. milieugezondheidswetenschappen: wiskunde A of wiskunde B;

  • 8. Socio-medische wetenschappen: natuurkunde en scheikunde;

  • 9. tandheelkunde: natuurkunde en scheikunde

 • e. Opleidingen op het gebied van de economie:

  • 1. actuariële wetenschappen: wiskunde A of wiskunde B

  • 2. bedrijfswetenschappen: wiskunde A of wiskunde B;

  • 3. Business Administration: wiskunde A of wiskunde B en daarnaast Engels;

  • 4. domeingerichte economie: wiskunde A of wiskunde B;

  • 5. econometrie en operationele research: wiskunde A of wiskunde B;

  • 6. economie: wiskunde A of wiskunde B;

  • 7. fiscale economie: wiskunde A of wiskunde B;

  • 8. informatica en economie: wiskunde A of wiskunde B;

  • 9. japankunde: economische wetenschappen 1 en recht.

 • f. Opleidingen op het gebied van gedrag en maatschappij:

  • 1. algemene sociale wetenschappen: wiskunde A of wiskunde B;

  • 2. beleids- en organisatiewetenschappen: wiskunde A of wiskunde B;

  • 3. bestuurskunde, met uitzondering van de Katholieke Universiteit Brabant en de Universiteit Utrecht: wiskunde A of wiskunde B;

  • 4. communicatiewetenschap: wiskunde A of wiskunde B;

  • 5. culturele antropologie en sociologie der niet-westerse samenlevingen: wiskunde A of wiskunde B

  • 6. milieu-maatschappijwetenschappen: wiskunde A of wiskunde B;

  • 7. onderwijskunde: wiskunde A of wiskunde B;

  • 8. pedagogische wetenschappen: wiskunde A of wiskunde B;

  • 9. personeelwetenschappen: wiskunde A of wiskunde B;

  • 10. politicologie: wiskunde A of wiskunde B;

  • 11. psychologie: wiskunde A of wiskunde B;

  • 12. psychologie vanuit biologisch en cognitivistisch perspectief: wiskunde A of wiskunde B;

  • 13. Sociale Geografie en Planologie: Wiskunde A of wiskunde B;

  • 14. sociologie: wiskunde A of wiskunde B;

  • 15. technische planologie: wiskunde A of wiskunde B;

  • 16. vrijetijdswetenschappen: wiskunde A of wiskunde B.

 • g. opleidingen op het gebied van de taal en cultuur:

  • 1. godgeleerdheid: Latijnse taal en letterkunde en Griekse taal en letterkunde;

  • 2. Griekse en Latijnse taal en cultuur: Latijnse taal en letterkunde en Griekse taal en letterkunde.

Artikel 4. Aanwijzing per opleiding in het hoger beroepsonderwijs van verplichte vakken v.w.o., h.a.v.o. of m.b.o.

[Regeling vervallen per 31-08-2005]

Voor de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs genoemd in dit artikel zijn de vakken, bedoeld in artikel 7.25, eerste lid, van de wet:

 • a. opleidingen op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving

  • 1. agrarische accountancy: h.a.v.o.-diploma met een van de vakken wiskunde A, wiskunde B, economie, handelswetenschappen en recht; m.b.o.-diploma met een van de vakken wiskunde, algemene economie, commerciële economie en calculatie, bedrijfseconomie en calculatie, bedrijfsadministratie;

  • 2. agrarische bedrijfskunde: v.w.o.- of h.a.v.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B; m.b.o.-diploma met wiskunde;

  • 3. agrologistiek: v.w.o.- of h.a.v.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B; m.b.o.-diploma met wiskunde;

  • 4. agroproduktkunde: v.w.o.-, h.a.v.o.- of m.b.o.-diploma met scheikunde;

  • 5. biotechnologie: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast natuurkunde of scheikunde; h.a.v.o.-diploma met twee van de vakken wiskunde B, natuurkunde, scheikunde; m.b.o.-diploma met twee van de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde;

  • 6. bos- en natuurbeheer: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B, en scheikunde; h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en scheikunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en scheikunde;

  • 7. diermanagement: v.w.o.- of h.a.v.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast biologie; m.b.o.-diploma met wiskunde en biologie;

  • 8. internationale agrarische handel: v.w.o.- of h.a.v.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B; m.b.o.-diploma met wiskunde;

  • 9. laboratoriumtechniek: v.w.o.-diploma met twee van de vakken wiskunde A, wiskunde B, natuurkunde, scheikunde; h.a.v.o.-diploma met twee van de vakken wiskunde B, natuurkunde, scheikunde; m.b.o.-diploma met twee van de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde;

  • 10. land- water- en milieubeheer: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B, en scheikunde; h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en scheikunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en scheikunde;

  • 11. landbouw: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast scheikunde; h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en scheikunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en scheikunde;

  • 12. levensmiddelentechnologie: v.w.o.- of h.a.v.o.-diploma met wiskunde B of natuurkunde en daarnaast scheikunde; m.b.o.-diploma met wiskunde of natuurkunde en daarnaast scheikunde;

  • 13. milieukunde: v.w.o.- of h.a.v.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast scheikunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en scheikunde;

  • 14. milieutechnologie: v.w.o.- of h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en scheikunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en scheikunde;

  • 15. plantenteelt: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast scheikunde; h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en scheikunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en scheikunde;

  • 16. tropische landbouw: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast scheikunde; h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en scheikunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en scheikunde;

  • 17. tuin- en landschapsinrichting: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B, en scheikunde; h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en scheikunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en scheikunde;

  • 18. tuinbouw: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast scheikunde; h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en scheikunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en scheikunde;

  • 19. veehouderij: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast scheikunde; h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en scheikunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en scheikunde;

  • 20. biologische landbouw: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast scheikunde; h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en scheikunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en scheikunde.

 • b. opleidingen op het gebied van de techniek

  • 1. [Red: vervallen.]

  • 2. analytische proces- en laboratoriuminstrumentatie: v.w.o.-diploma met een van de vakken wiskunde A, wiskunde B en daarnaast een van de vakken natuurkunde, scheikunde; h.a.v.o.-diploma met natuurkunde en scheikunde; m.b.o.-diploma met natuurkunde en scheikunde;

  • 3. aquatische ecotechnologie: v.w.o.- of h.a.v.o.-diploma met twee van de vakken wiskunde A, wiskunde B, natuurkunde, scheikunde, biologie; m.b.o.-diploma met twee van de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie;

  • 4. autotechniek: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast natuurkunde; h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en natuurkunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en natuurkunde;

  • 5. [Red: vervallen.]

  • 6. biologische laboratoriumopleiding: v.w.o.-diploma met een van de vakken wiskunde A, wiskunde B en daarnaast een van de vakken natuurkunde, scheikunde; h.a.v.o.-diploma met natuurkunde en scheikunde; m.b.o.-diploma met natuurkunde en scheikunde;

  • 7. biotechnologie: v.w.o.-, h.a.v.o.- of m.b.o.-diploma met natuurkunde en scheikunde;

  • 8. bouwkunde: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast natuurkunde; h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en natuurkunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en natuurkunde;

  • 9. bouwtechnische bedrijfskunde: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast natuurkunde; h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en natuurkunde, m.b.o.-diploma met wiskunde en natuurkunde;

  • 10. chemische laboratoriumopleiding: v.w.o.-diploma met een van de vakken wiskunde A, wiskunde B en daarnaast een van de vakken natuurkunde, scheikunde; h.a.v.o.-diploma met natuurkunde en scheikunde; m.b.o.-diploma met natuurkunde en scheikunde;

  • 11. chemische technologie: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast natuurkunde; h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en natuurkunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en natuurkunde;

  • 12. civiele techniek: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast natuurkunde; h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en natuurkunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en natuurkunde;

  • 13. computertechniek: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast natuurkunde; h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en natuurkunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en natuurkunde;

  • 14. [Red: vervallen.]

  • 15. electrotechniek: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast natuurkunde; h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en natuurkunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en natuurkunde;

  • 16. geodesie: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast natuurkunde; h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en natuurkunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en natuurkunde;

  • 17. hogere informatica: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B; h.a.v.o.-diploma met wiskunde B; m.b.o.-diploma met wiskunde;

  • 18. hydrografie: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast natuurkunde; h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en natuurkunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en natuurkunde;

  • 19. [Red: vervallen.]

  • 20. kort h.b.o.-logistiek: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast een van de vakken economische wetenschappen I en recht, economische wetenschappen II en recht, natuurkunde; h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en een van de vakken economie, handelswetenschappen en recht, natuurkunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en een van de vakken algemene economie, commerciële economie en calculatie, bedrijfseconomie en calculatie, bedrijfsadministratie, natuurkunde;

  • 21. laboratoriuminformatica en automatisering: v.w.o.-diploma met een van de vakken wiskunde A, wiskunde B en daarnaast een van de vakken natuurkunde, scheikunde; h.a.v.o.-diploma met natuurkunde en scheikunde; m.b.o.-diploma met natuurkunde en scheikunde;

  • 22. [Red: vervallen.]

  • 23. maritiem officier: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast natuurkunde; h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en natuurkunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en natuurkunde;

  • 24. materiaalkunde: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast natuurkunde of scheikunde; h.a.v.o.-diploma met natuurkunde of scheikunde en daarnaast wiskunde B; m.b.o.-diploma met natuurkunde of scheikunde en daarnaast wiskunde;

  • 25. medische laboratoriumopleiding: v.w.o.-diploma met een van de vakken wiskunde A, wiskunde B en daarnaast een van de vakken natuurkunde, scheikunde; h.a.v.o.-diploma met natuurkunde en scheikunde; m.b.o.-diploma met natuurkunde en scheikunde;

  • 26. milieukunde: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast natuurkunde of scheikunde; h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en een van de vakken wiskunde A, natuurkunde, scheikunde; m.b.o.-diploma met twee van de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde;

  • 27. milieutechnologie: v.w.o.- of h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en scheikunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en scheikunde;

  • 28. opleiding voor bedrijfskader: v.w.o.-diploma met een van de vakken wiskunde A, wiskunde B, economische wetenschappen II en recht; h.a.v.o.-diploma met een van de vakken wiskunde A, wiskunde B, handelswetenschappen en recht; m.b.o.-diploma met een van de vakken wiskunde, bedrijfsadministratie;

  • 29. [Red: vervallen.]

  • 30. ruimtelijke ordening en planologie: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast economische wetenschappen I en recht of natuurkunde; h.a.v.o.-diploma met economie of natuurkunde en daarnaast wiskunde B; m.b.o.-diploma met wiskunde en natuurkunde;

  • 31. scheepsbouwkunde: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast natuurkunde; h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en natuurkunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en natuurkunde;

  • 32. technisch commerciële confectiekunde: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en een van de vakken economische wetenschappen I en recht, economische wetenschappen II en recht, natuurkunde, scheikunde; h.a.v.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en een van de vakken economie, handelswetenschappen en recht, natuurkunde, scheikunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en een van de vakken algemene economie, commerciële economie en calculatie, bedrijfseconomie en calculatie, bedrijfsadministratie, natuurkunde, scheikunde;

  • 33. technische natuurkunde: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast natuurkunde; h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en natuurkunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en natuurkunde;

  • 34. [Red: vervallen.]

  • 35. [Red: vervallen.]

  • 36. verkeerskunde: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast economische wetenschappen I en recht of natuurkunde; h.a.v.o.-diploma met economie of natuurkunde en daarnaast wiskunde B; m.b.o.-diploma met wiskunde en natuurkunde;

  • 37. vliegtuigbouwkunde: v.w.o.- of h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en natuurkunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en natuurkunde;

  • 38. [Red: vervallen.]

  • 39. werktuigbouwkunde: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast natuurkunde; h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en natuurkunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en natuurkunde;

  • 40. wiskunde: v.w.o.- of h.a.v.o.-diploma met wiskunde B; m.b.o.-diploma met wiskunde;

  • 41. [Red: vervallen.]

  • 42. [Red: vervallen.]

  • 43. aot-techniek: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast natuurkunde; h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en natuurkunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en natuurkunde;

  • 44. petroleum- en gastechnologie: v.w.o.-diploma met wiskunde A of wiskunde B en daarnaast natuurkunde; h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en natuurkunde; m.b.o.-diploma met wiskunde en natuurkunde;

 • c. opleidingen op het gebied van de gezondheidszorg

  • 1. opleiding voor ergotherapie: v.w.o.-, h.a.v.o.- of m.b.o.-diploma met biologie;

  • 2. optometrie: v.w.o.- of h.a.v.o.-diploma met wiskunde B en een van de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie; m.b.o.-diploma met wiskunde en een van de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie;

  • 3. Opleiding oefentherapie Cesar: v.w.o.- of h.a.v.o.-diploma met biologie en een van de vakken wiskunde A, wiskunde B, natuurkunde, scheikunde; m.b.o.-diploma met biologie en een van de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde;

  • 4. Opleiding tot oefentherapeut-Mensendieck: v.w.o.-diploma met een van de vakken wiskunde A, wiskunde B, natuurkunde, scheikunde, biologie; h.a.v.o.-diploma met twee van de vakken wiskunde A, wiskunde B, natuurkunde, scheikunde, biologie; m.b.o.-diploma met twee van de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie;

  • 5. Opleiding tot orthoptist: v.w.o.- of h.a.v.o.-diploma met wis

 • d. opleidingen op het gebied van de economie

  • 1. accountancy: h.a.v.o.-diploma met een van de vakken wiskunde A, wiskunde B, economie, handelswetenschappen en recht; m.b.o.-diploma met een van de vakken wiskunde, algemene economie, commerciële economie en calculatie, bedrijfseconomie en calculatie, bedrijfsadministratie;

  • 2. bedrijfseconomie: h.a.v.o.-diploma met een van de vakken wiskunde A, wiskunde B, economie, handelswetenschappen en recht; m.b.o.-diploma met een van de vakken wiskunde, algemene economie, commerciële economie en calculatie, bedrijfseconomie en calculatie, bedrijfsadministratie;

  • 3. bedrijfskundige informatica: h.a.v.o.-diploma met een van de vakken wiskunde A, wiskunde B, economie, handelswetenschappen en recht; m.b.o.-diploma met een van de vakken wiskunde, algemene economie, commerciële economie en calculatie, bedrijfseconomie en calculatie, bedrijfsadministratie;

  • 4. fiscale economie: h.a.v.o.-diploma met een van de vakken wiskunde A, wiskunde B, economie, handelswetenschappen en recht; m.b.o.-diploma met een van de vakken wiskunde, algemene economie, commerciële economie en calculatie, bedrijfseconomie en calculatie, bedrijfsadministratie;

  • 5. commerciële economie: h.a.v.o.-diploma met een van de vakken wiskunde A, wiskunde B, economie, handelswetenschappen en recht; m.b.o.-diploma met een van de vakken wiskunde, algemene economie, commerciële economie en calculatie, bedrijfseconomie en calculatie, bedrijfsadministratie;

  • 6. communicatie: h.a.v.o.-diploma met een van de vakken wiskunde A, wiskunde B, economie, handelswetenschappen en recht; m.b.o.-diploma met een van de vakken wiskunde, algemene economie, commerciële economie en calculatie, bedrijfseconomie en calculatie, bedrijfsadministratie;

  • 7. economisch-linguïstische opleiding: h.a.v.o.-diploma met een van de vakken wiskunde A, wiskunde B, economie, handelswetenschappen en recht; m.b.o.-diploma met een moderne vreemde taal en een van de vakken wiskunde, algemene economie, commerciële economie en calculatie, bedrijfseconomie en calculatie, bedrijfsadministratie;

  • 8. hoger hotelonderwijs: v.w.o.- of h.a.v.o.-diploma met Engelse taal en letterkunde en een tweede moderne vreemde taal; m.b.o.-diploma met Engelse taal en een tweede moderne vreemde taal;

  • 9. hoger toeristisch en recreatief onderwijs: h.a.v.o.-diploma met een van de vakken wiskunde A, wiskunde B, economie, handelswetenschappen en recht; m.b.o.-diploma met een moderne vreemde taal en een van de vakken wiskunde, algemene economie, commerciële economie en calculatie, bedrijfseconomie en calculatie, bedrijfsadministratie;

  • 10. hogere Europese beroepenopleiding: v.w.o.-, h.a.v.o.- of m.b.o.-diploma met twee moderne vreemde talen;

  • 11. opleiding voor management, economie en recht: h.a.v.o.-diploma met een van de vakken wiskunde A, wiskunde B, economie, handelswetenschappen en recht; m.b.o.-diploma met een van de vakken wiskunde, algemene economie, commerciële economie en calculatie, bedrijfseconomie en calculatie, bedrijfsadministratie;

  • 12. logistiek en economie: h.a.v.o.-diploma met een van de vakken wiskunde A, wiskunde B, economie, handelswetenschappen en recht; m.b.o.-diploma met een van de vakken wiskunde, algemene economie, commerciële economie en calculatie, bedrijfseconomie en calculatie, bedrijfsadministratie;

  • 13. opleiding tolk-vertaler: m.b.o.-diploma met twee moderne vreemde talen;

  • 14. vrijetijdskunde: h.a.v.o.-diploma met een van de vakken wiskunde A, wiskunde B, economie, handelswetenschappen en recht; m.b.o.-diploma met een moderne vreemde taal en een van de vakken wiskunde, algemene economie, commerciële economie en calculatie, bedrijfseconomie en calculatie, bedrijfsadministratie;

  • 15. oriëntaalse talen en communicatie: m.b.o.-diploma met twee moderne vreemde talen;

  • 16. bestuurskunde/overheidsmanagement: h.a.v.o.-diploma met een van de vakken wiskunde A, wiskunde B, economie, handelswetenschappen en recht; m.b.o.-diploma met een van de vakken wiskunde, algemene economie, commerciële economie en calculatie, bedrijfseconomie en calculatie, bedrijfsadministratie.

 • e. opleidingen op het gebied van de kunst Muziekregistratie:

  • v.w.o.- of h.a.v.o-diploma met de vakken wiskunde A of wiskunde B en daarnaast natuurkunde; m.b.o.-diploma met de vakken wiskunde en natuurkunde.

Artikel 5. Keuze

[Regeling vervallen per 31-08-2005]

Waar in de artikelen 3 en 4 een keuze wordt gegeven tussen twee of meer vakken, komt deze keuze de aanstaande student toe.

Artikel 6. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-08-2005]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-08-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 1993 met dien verstande dat de regeling voor het eerst van toepassing is op het studiejaar 1994–1995.

mr. M.J. Cohen

en

drs. P. Bukman

Naar boven