Regeling pve's huisvestingskosten v.o./b.b.o.

[Regeling vervallen per 06-04-2005.]
Geraadpleegd op 28-09-2023.
Geldend van 01-01-1994 t/m 05-04-2005

Regeling pve's huisvestingskosten v.o./b.b.o.

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel 80, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 3.35, eerste lid, van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Pve's huisvestingskosten

[Regeling vervallen per 06-04-2005]

De programma's van eisen voor blijvende en tijdelijke voorzieningen in de huisvesting van scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs worden vastgesteld zoals in de bijlagen bij deze regeling is aangegeven.

Artikel 2. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 06-04-2005]

  • 1 Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

  • 2 De bijlagen bij deze regeling worden bekendgemaakt door terinzagelegging bij de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 3. Intrekking regeling

[Regeling vervallen per 06-04-2005]

De Regeling pve's huisvestings- en inventariskosten v.o. (Uitleg OenW-Regelingen 1992, 22) wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 06-04-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1994.

Artikel 5. Citeertitel

[Regeling vervallen per 06-04-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling pve's huisvestingskosten v.o./b.b.o.

Naar boven