Regeling bevoorschotting personele kosten primair – en voortgezet onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 19-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-1993.
Geldend van 01-08-1993 t/m 31-07-2008

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 01-08-1993

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling bevoorschotting personele kosten primair – en voortgezet onderwijs
    Artikel: 4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-08-1993)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-2008 Intrekking-regeling 10-07-2008 Stcrt. 2008, 145 WJZ/34454(2661) 10-07-2008 Stcrt. 2008, 145 Alg. 1
01-08-1993 Nieuwe-regeling 16-07-1993 Uitleg. 1993, 18a CFI/F/PO-93052820 16-07-1993 Uitleg. 1993, 18a

Opmerkingen

  1. Artikel X van de OCW-intrekkingsregeling 2008, Stcrt. 2008/145, bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven