Regeling bevoorschotting personele kosten primair – en voortgezet onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 14-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-1993.
Geldend van 01-08-1993 t/m 31-07-2008

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-08-1993

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-1993)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-2008 Intrekking-regeling 10-07-2008 Stcrt. 2008, 145 WJZ/34454(2661) 10-07-2008 Stcrt. 2008, 145 Alg. 1
01-08-1993 Nieuwe-regeling 16-07-1993 Uitleg. 1993, 18a CFI/F/PO-93052820 16-07-1993 Uitleg. 1993, 18a

Opmerkingen

  1. Artikel X van de OCW-intrekkingsregeling 2008, Stcrt. 2008/145, bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven