Uitkeringen regioprogramma's Zuid-Limburg 1993/94

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 14-07-1993 t/m 10-06-2005

Uitkeringen regioprogramma's Zuid-Limburg 1993/94

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4 van het Besluit uitkeringen regioprogramma's Zuid Limburg 1993/94;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Het bedrag dat beschikbaar is voor het in 1993 doen van toezeggingen op grond van het Besluit uitkeringen regioprogramma's Zuid-Limburg 1993/94, wordt vastgesteld op f 18.090.000,00.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Voor het doen van toezeggingen met betrekking tot projecten, die worden uitgevoerd in de gemeenten

 • a. Brunssum,

 • b. Heerlen,

 • c. Kerkrade,

 • d. Landgraaf,

 • e. Nuth,

 • f. Onderbanken,

 • g. Simpelveld of

 • h. Voerendaal

is beschikbaar: f 13.840.000,00

Artikel 3

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Voor het doen van toezeggingen met betrekking tot projecten, die worden uitgevoerd in de gemeenten

 • a. Beek,

 • b. Born,

 • c. Geleen,

 • d. Schinnen,

 • e. Sittard,

 • f. Stein,

 • g. Susteren,

 • h. Vaals of

 • i. Wittem

is beschikbaar: f 4.250.000,00.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 juli 1993

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C. M. T. van Rooy

Naar boven