Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen

Geraadpleegd op 28-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2009.
Geldend van 01-10-2009 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk III

Informatie geldend op 01-10-2009

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 01-10-2009)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-1993 Nieuwe-regeling 07-07-1993 Stb. 1993, 412 22824 19-07-1993 Stb. 1993, 413
Naar boven