Regeling luchtvaarttelecommunicatie

[Regeling vervallen per 12-12-2014.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-08-1993 t/m 11-12-2014

Regeling luchtvaarttelecommunicatie

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gelet op artikel 9 van het Luchtverkeersreglement (Stb. 1992, 697);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 12-12-2014]

  • 1 De radio-telefonische berichtenwisseling tussen de Nederlandse luchtverkeersdiensten en luchtvaartuigen wordt gevoerd in de Engelse taal.

  • 2 Met betrekking tot burgerluchtvaartuigen zijn op de in het eerste lid genoemde berichtenwisseling bovendien van toepassing:

    • a. de normen, aanbevelingen en procedures van Bijlage 10 bij het Verdrag voor de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109). ‘Aeronautical Telecommunications’, deel II, hoofdstuk V ‘Aeronautical Mobile Service’;

    • b. onder gebruikmaking, voor zover van toepassing, van het standaard-radiotelefonie ‘woordgebruik’ vermeld in ICAO-Document 4444 (Procedures for Air Navigation Services-Rules of the Air and Air Traffic Services), hoofdstukken IX en X.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 12-12-2014]

Het besluit van de Directeur-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst van 10 februari 1986/nr. LVB/L20795/Rijksluchtvaartdienst/Stcrt. 1986, 41 wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 12-12-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1993.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 12-12-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling luchtvaarttelecommunicatie.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven