Burgerlijk ambtenarenreglement defensie

Geraadpleegd op 04-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 17-02-2023

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 4

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
25-07-2001 Wijziging 27-06-2001 Stb. 2001, 348 27-06-2001 Stb. 2001, 348 Inwtr. 1
14-07-1993 Nieuwe-regeling 25-06-1993 Stb. 1993, 350 25-06-1993 Stb. 1993, 350

Opmerkingen

  1. Werkt terug tot en met 1 juli 2001.1)
Naar boven