Burgerlijk ambtenarenreglement defensie

Geraadpleegd op 24-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 17-02-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 30w

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikelen: 30x, 31b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel 1
 2. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikelen 168a, 2
 3. Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel 1
 4. Mandaatbesluit regelgevende bevoegdheden defensie
  Artikel 1

Verwijzingen naar Paragraaf 5

 1. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikelen 30p, 31j, 31k, 31l, 31m

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
02-08-2006 t/m 05-09-2005 Wijziging 03-07-2006 Stb. 2006, 353 03-07-2006 Stb. 2006, 353
25-07-2001 t/m 01-07-2001 Nieuw 27-06-2001 Stb. 2001, 348 27-06-2001 Stb. 2001, 348 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. Werkt terug tot en met 1 juli 2001.1)
Naar boven