Aanwijzing psychiaters als categorie voor modelovereenkomst

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-07-1993 t/m 31-12-2014

Aanwijzing psychiaters als categorie voor modelovereenkomst

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 42a, eerste tot en met het derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1990, 176);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

De psychiaters worden op grond van artikel 42a, eerste lid van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten aangewezen als categorie van personen waarvoor de Ziekenfondsraad een modelovereenkomst vaststelt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en treedt in werking de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons.

Naar boven