Regeling vaststelling modellen meetbrieven

Geraadpleegd op 25-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 18-12-1998.
Geldend van 18-12-1998 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 18-12-1998

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 18-12-1998)

Opmerking

Bijlagen liggen ter inzage bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1996 Wijziging 24-11-1995 Stcrt. 1995, 236 DGSM/J-14.275/95 24-11-1995 Stcrt. 1995, 236
01-07-1993 Nieuwe-regeling 18-06-1993 Stcrt. 1993, 119 DGSM/J30.923/93 18-06-1993 Stcrt. 1993, 119
Naar boven