Vaststelling diepgang of scheepslengte verbonden aan gedeelte van vaarweg

[Regeling vervallen per 25-05-2011.]
Geraadpleegd op 03-10-2023.
Geldend van 29-05-1993 t/m 24-05-2011

Vaststelling diepgang of scheepslengte verbonden aan gedeelte van vaarweg

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-05-2011]

Een schip dat rechtstreeks van zee komt of rechtstreeks naar zee gaat, is aan een bepaald gedeelte van de vaarweg gebonden en daardoor beperkt in zijn manoeuvreerbaarheid, wanneer het zich bevindt op of in:

  • a. de vaarweg tussen de zee en Harlingen via het Stortemelk, de Vliestroom, de Blauwe Slenk en het vaarwater langs de Pollendam, en het een diepgang heeft van 5 meter of meer, dan wel een lengte van 85 meter of meer;

  • b. de betonde vaarwegen tussen de zee en de haven van Den Helder, en het een diepgang heeft van 5 meter of meer;

  • c. de haven van Scheveningen, en het een diepgang heeft van 5 meter of meer, dan wel een lengte van 80 meter of meer;

  • d. het Noordzeekanaal, de zijkanalen van het Noordzeekanaal met inbegrip van de Voorzaan noordwaarts tot aan de Zaansluizen en Het IJ, alsmede de havens aan deze vaarwegen, en het een diepgang heeft van 8 meter of meer;

  • e. de Maasmond, de Nieuwe Waterweg, de Nieuwe Maas, het Beerkanaal en het Calandkanaal, alsmede de havens aan deze vaarwegen, en het een diepgang heeft van 9 meter of meer;

  • f. de Oude Maas, alsmede de daaraan gelegen havens, en het een diepgang heeft van 7 meter of meer, dan wel een lengte van 135 meter of meer;

  • g. de Dordtsche Kil en de daarop aansluitende vaarweg naar de havens van het Industrie- en Havenschap Moerdijk, alsmede de daaraan gelegen havens, en het een diepgang heeft van 5,5 meter of meer, dan wel een lengte van 135 meter of meer;

  • h. de Sloehaven, en het een diepgang heeft van 10 meter of meer, dan wel een lengte van 200 meter of meer;

  • i. het Zeehavenkanaal en de Handelshaven te Delfzijl, en het een diepgang heeft van 8 meter of meer, dan wel een lengte van 150 meter of meer;

  • j. de Eemshaven, en het een diepgang heeft van 10 meter of meer, dan wel een lengte van 200 meter of meer.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-05-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 mei 1993

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven