Warenwetregeling Vrijstelling doorstralen van verpakkingen en gebruiksartikelen

Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 01-08-1993 t/m heden

Warenwetregeling Vrijstelling doorstralen van verpakkingen en gebruiksartikelen

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 16, eerste lid, van de Warenwet (Stb. 1988, 360);

Besluit:

Artikel 1

Vrijstelling wordt verleend van artikel 5, eerste en tweede lid, van het Warenwetbesluit Doorstraalde waren, voor zover het betreft de daar opgenomen gemiddelde geabsorbeerde stralingsdoses van 10 kGy onderscheidenlijk 25 kGy waarmee verpakkingen en verpakkingsmaterialen voor eet- of drinkwaren onderscheidenlijk gebruiksartikelen voor eet- of drinkwaren slechts behandeld mogen worden.

Artikel 2

  • 1 Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Vrijstelling doorstralen van verpakkingen en gebruiksartikelen.

  • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1993.

    Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
namens deze,
de

Directeur Voeding en Veiligheid van Produkten

, Mr.

S. van Hoogstraten

Naar boven