Nadere regeling identificatie en registratie slachtdieren

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-10-1995 t/m 31-12-2005

Nadere regeling identificatie en registratie slachtdieren

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Gelet op artikel 17a, eerste en derde lid, van het Vleeskeuringsbesluit (Stb. 1957, 29);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Als categorie van ter slachting aangeboden slachtdieren, die moeten zijn voorzien van eer, onderscheidings- of herkenningsteken, wordt aangewezen:

 • a) de categorie van runderen;

 • b) de categorie van schapen;

 • c) de categorie van geiten;

 • d) de categorie van varkens.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Voor de categorie van runderen, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, wordt als onderscheidings- of herkenningsteken aangewezen het merk, bedoeld in artikel 1 van de Verordening van het Landbouwschap inzake de identificatie en registratie runderen 1991.

 • 2 Voor de categorie van schapen, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, wordt als onderscheidings- of herkenningsteken aangewezen het merk, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel 11, van de Verordening identificatie en registratie van schapen en geiten 1995 (Landbouwschap).

 • 3 Voor de categorie van geiten, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, wordt als onderscheidings- of herkenningsteken aangewezen het merk, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel 11, van de Verordening identificatie en registratie van schapen en geiten 1995 (Landbouwschap).

 • 4 Voor de categorie van varkens, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, wordt als onderscheidings- of herkenningsteken aangewezen het merk, bedoeld in artikel 1a van de Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987 van het Produktschap Vee en Vlees.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 17a, eerste lid, van het Vleeskeuringsbesluit geldt niet ten aanzien van:

 • a. runderen, voor zover in het bij het desbetreffende dier behorend gezondheidscertificaat is vermeld dat de dieren binnen 72 uur nadat ze op Nederlands grondgebied zijn gebracht – zaterdagen, zondagen en officieel erkende feestdagen niet meegerekend –, ter slachting worden aangeboden;

 • b. varkens, voor zover in het bij het desbetreffende dier behorend gezondheidscertificaat is vermeld dat de dieren binnen 24 uur nadat ze op Nederlands grondgebied zijn gebracht – zaterdagen, zondagen en officieel erkende feestdagen niet meegerekend –, ter slachting worden aangeboden;

 • c. schapen en geiten, voor zover in het bij het desbetreffende dier behorend gezondheidscertificaat is vermeld dat de dieren binnen vijf dagen nadat ze op Nederlands grondgebied zijn gebracht – zaterdagen, zondagen en officieel erkende feestdagen niet meegerekend –, ter slachting worden aangeboden;

 • d. slachtrijpe stieren;

 • e. runderen, toebehorend aan ondernemers als bedoeld in artikel 9a, eerste lid, van de Verordening van het Landbouwschap inzake de identificatie en registratie runderen 1991.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Zij kan worden aangehaald als:

  Nadere regeling identificatie en registratie slachtdieren.

  De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voornoemd,
namens de Staatssecretaris:
De

Directeur Voeding en Veiligheid van Produkten

,

S. van Hoogstraten

Terug naar begin van de pagina