Compensatieregeling vakonderwijs basisonderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 17-05-1993 t/m 30-12-2004

Compensatieregeling vakonderwijs basisonderwijs

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Overwegende dat in het overleg over de financiering van de Wet op het basisonderwijs is afgesproken dat de zogenaamde compensatieregeling vakonderwijs geheel zou worden afgebouwd;

Dat bij publikatie van 28 maart 1991, kenmerk BO/BO-90127646, opgenomen in uitleg OenW-Regelingen van 17 april 1991, nr. 10, voorlopige bedragen per basisschoolleerling voor de jaren 1989, 1990 en 1991 zijn vastgesteld, onder voorbehoud van loonsomstijging;

Besluit:

Artikel 1. Definitieve vergoedingsbedragen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De definitieve vergoedingsbedragen als bedoeld in de compensatieregeling vakonderwijs zijn voor het basisonderwijs voor de jaren 1989, 1990, 1991 en 1992 vastgesteld als aangegeven in bijlage 1 van deze regeling.

  • 2 Bij de vaststelling van de bedragen is rekening gehouden met het afbouwpercentage als opgenomen in bijlage 2 van deze regeling.

  • 3 Bij de vaststelling van de bedragen is rekening gehouden met een percentage loonsomstijging als aangegeven in bijlage 3 van deze regeling.

Artikel 2. Voorlopige vergoedingsbedragen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De voorlopige vergoedingsbedragen als bedoeld in de compensatie-regeling vakonderwijs zijn voor het Basisonderwijs voor de jaren 1993, 1994, 1995 en 1996 vastgesteld als aangegeven in bijlage 1A van deze regeling.

  • 2 Bij de vaststelling van deze bedragen is rekening gehouden met het afbouwpercentage als opgenomen in bijlage 2A van deze regeling.

Artikel 3. Vergoeding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 2 Het totaal van de uitkering bedoeld in het eerste lid is gebaseerd op het aantal leerlingen van alle in de gemeente gevestigde basisscholen, berekend als aangegeven in bijlage 4.

Artikel 4. Publikatie

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking op de datum van publikatie in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

De

staatssecretaris

van onderwijs en wetenschappen,
namens deze,

drs. W.J.J. van Velzen,

directeur primair onderwijs.

Bijlage 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Definitieve vergoedingsbedragen 1989, 1990, 1991 en 1992 als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de regeling.

Bijlage 1A

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Voorlopige vergoedingsbedragen 1993, 1994, 1995 en 1996, als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de regeling.

Bijlage 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Afbouwpercentage 1989, 1990, 1991 en 1992 als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de regeling.

Bijlage 2A

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Afbouwpercentage 1993, 1994, 1995 en 1996 als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de regeling.

Bijlage 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Percentage loonsomstijging 1989, 1990, 1991 en 1992 als bedoeld in artikel 1, derde lid, van de regeling.

Bijlage 4

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Berekeningswijze leerlingenaantal als bedoeld in artikel 3, tweede lid van de regeling.

Bijlage 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Definitieve vergoedingsbedragen compensatieregeling vakonderwijs basis-onderwijs per leerling, per jaar.

1989:

1)

Gemeenten > 250.000 inwoners:

f 61,30

2)

Gemeenten >/100.000 –/< 250.000 inwoners:

f 43,17

3)

Gemeenten < 100.000 inwoners:

f 10,52

1990:

1)

Gemeenten > 250.000 inwoners:

f 56,27

2)

Gemeenten >/100.000 –/< 250.000 inwoners:

f 39,63

3)

Gemeenten < 100.000 inwoners:

f 9,65

1991:

1)

Gemeenten > 250.000 inwoners:

f 52,35

2)

Gemeenten >/100.000 –/< 250.000 inwoners:

f 36,87

3)

Gemeenten < 100.000 inwoners:

f 8,98

1992:

1)

Gemeenten > 250.000 inwoners:

f 48,18

2)

Gemeenten >/100.000 –/< 250.000 inwoners:

f 33,93

3)

Gemeenten < 100.000 inwoners:

f 8,27

Bijlage 1A

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Voorlopige vergoedingsbedragen compensatieregeling vakonderwijs basis-onderwijs per leerling, per jaar.

1993:

1)

Gemeenten > 250.000 inwoners:

f 39,04

2)

Gemeenten >/100.000 –/<250.000 inwoners:

f 27,50

3)

Gemeenten < 100.000 inwoners:

f 6,70

1994:

1)

Gemeenten > 250.000 inwoners:

f 29,08

2)

Gemeenten >/100.000 –/< 250.000 inwoners:

f 20,48

3)

Gemeenten < 100.000 inwoners:

f 4,99

1995:

1)

Gemeenten > 250.000 inwoners:

f 18,28

2)

Gemeenten >/100.000 –/< 250.000 inwoners:

f 12,87

3)

Gemeenten < 100.000 inwoners:

f 3,14

1996:

1)

Gemeenten > 250.000 inwoners:

f 7,48

2)

Gemeenten >/100.000 –/< 250.000 inwoners:

f 5,27

3)

Gemeenten < 100.000 inwoners:

f 1,28

Bijlage 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Afbouwpercentage definitieve vergoedingen compensatieregeling vakonderwijs basisonderwijs.

1989:

17%

1990:

25%

1991:

33%

1992:

42%

Bijlage 2A

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Afbouwpercentage voorlopige vergoedingen compensatieregeling vakonderwijs basisonderwijs.

1993:

53%

1994:

65%

1995:

78%

1996:

91%

Bijlage 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Percentage loonsomstijging.

1989:

+ 2,40%

1990:

+ 1,59%

1991:

+ 4,15%

1992:

+ 6,32%

Bijlage 4

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Berekeningswijze leerlingenaantal.

1989:

Totaal aantal leerlingen van alle in de gemeente gevestigde scholen voor basisonderwijs op teldatum 16-1-1988.

1990:

Totaal aantal leerlingen van alle in de gemeente gevestigde scholen voor basisonderwijs op teldatum 16-1-1989.

1991:

Totaal aantal leerlingen van alle in de gemeente gevestigde scholen voor basisonderwijs op teldatum 16-1-1990.

1992:

Totaal aantal leerlingen van alle in de gemeente gevestigde scholen voor basisonderwijs op teldatum 16-1-1991.

1993:

Totaal aantal leerlingen van alle in de gemeente gevestigde scholen voor basisonderwijs op teldatum 1-10-1991, verhoogd met 3% van dat aantal leerlingen. Het verkregen getal wordt naar beneden afgerond.

1994:

Totaal aantal leerlingen van alle in de gemeente gevestigde scholen voor basisonderwijs op teldatum 1-10-1992, verhoogd met 3% van dat aantal leerlingen. Het verkregen getal wordt naar beneden afgerond.

1995:

Totaal aantal leerlingen van alle in de gemeente gevestigde scholen voor basisonderwijs op teldatum 1-10-1993, verhoogd met 3% van dat aantal leerlingen. Het verkregen getal wordt naar beneden afgerond.

1996:

Totaal aantal leerlingen van alle in de gemeente gevestigde scholen voor basisonderwijs op teldatum 1-10-1994, verhoogd met 3% van dat aantal leerlingen. Het verkregen getal wordt naar beneden afgerond.

Naar boven