Regeling model diploma, -certificaat en -cijferlijst h.a.v.o./m.b.o.

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 20-05-1993 t/m 31-07-2008

Regeling model diploma, -certificaat en -cijferlijst h.a.v.o./m.b.o.

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het model van het diploma eindexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs/middelbaar beroepsonderwijs wordt vastgesteld volgens bijlage 1 behorende bij deze regeling.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het model van de cijferlijst eindexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs/middelbaar beroepsonderwijs wordt vastgesteld volgens bijlage 2 behorende bij deze regeling.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het model van het certificaat eindexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs/middelbaar beroepsonderwijs wordt vastgesteld volgens bijlage 3 behorende bij deze regeling.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarin deze regeling is bekendgemaakt, en is van toepassing op de eindexamens in het jaar 1993, met dien verstande dat in het examenjaar 1993 tevens gebruik kan worden gemaakt van de modellen, die op 31 december 1992 van kracht waren.

Bijlage 1

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Uitleg 1993 13a]

Bijlage 2

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Uitleg 1993 13a]

Bijlage 3

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Uitleg 1993 13a]

Naar boven