Opheffing Commissie toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen

Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 03-05-1993 t/m heden

Opheffing Commissie toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gezien de beschikking van 25 augustus 1992, nr. ZA 130461, Hoofddirectie van de Waterstaat, waarbij is ingesteld de Commissie toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen;

Overwegende dat de voorzitter van de commissie mij op 11 januari 1993 het eindrapport van de commissie heeft aangeboden, waardoor de commissie haar taak als beëindigd beschouwt;

Besluit:

Artikel 2

Het archief van de commissie is overeenkomstig artikel 1, sub b. van de beschikking van 13 mei 1983, nr. A 23146 aanwezig bij de Onderafdeling Algemene Secretarie van de Hoofddirectie van de Waterstaat.

Artikel 4

Afschrift van deze beschikking, die wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant, wordt gezonden aan de voorzitter, de leden en de ambtelijk-secretaris van de commissie.

's-Gravenhage, 15 april 1993

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven