Inrichtingsbesluit WVO

Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 15d

Informatie geldend op 01-08-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2020–2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Inrichtingsbesluit WVO
    Artikel: 15e

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina