Besluit kwik bevattende arm- en beenbanden Wet milieugevaarlijke stoffen

[Regeling vervallen per 01-01-2003.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-06-1993 t/m 31-12-2002

Besluit van 5 april 1993, houdende vasstelling van een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 januari 1993, nr. MJZ20193022, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen;

De Raad van State gehoord (advies van 10 maart 1993, nr. W08.93 0035);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 31 maart 1993, nr. MJZ26393003, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

Het is verboden arm- en beenbanden die kwik bevatten, te vervaardigen, in Nederland in te voeren, in handelsvoorraden voorhanden te hebben of aan een ander ter beschikking te stellen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit kwik bevattende arm- en beenbanden Wet milieugevaarlijke stoffen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 april 1993

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

Uitgegeven de twintigste april 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven