Regeling landbouwtelling 1993

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 02-04-1993 t/m 23-01-2004

Regeling landbouwtelling 1993

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet;

Gehoord het Landbouwschap;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. directeur:

directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. opgaveplichtige:

degene die, anders dan in het kader van de teelt van griendhout, riet en biezen, in de landbouw zijn hoofdbestaan of een gedeelte van zijn bestaan vindt, voor zover hem een beschrijvingsbiljet, als bedoeld in onderdeel c, dan wel anderszins een oproep voor de landbouwtelling is uitgereikt of is gezonden;

c. beschrijvingsbiljetten:

de in de bijlagen opgenomen modelformulieren voor de periodieke inventarisatie in land- en tuinbouw, alsmede het door de opgaveplichtige bij of vanwege de districtsbureauhouder, als bedoeld onder d, te ondertekenen schriftelijke stuk te zamen met het in de bijlagen opgenomen modeloproepformulier voor de landbouwtelling;

d. districtsbureauhouder:

districtsbureauhouder van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in wiens werkgebied het landbouwbedrijf van de opgaveplichtige is geregistreerd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In het tijdvak dat loopt van 29 maart tot en met 2 juli 1993 wordt een landbouwtelling gehouden als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Ten behoeve van de telling als bedoeld in artikel 2 wordt een beschrijvingsbiljet of worden meerdere biljetten, als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, uitgereikt of verzonden door of vanwege de directeur.

  • 2 De opgaveplichtige dient de op het beschrijvingsbiljet of de beschrijvingsbiljetten gevraagde gegevens te verstrekken naar de toestand op de datum van ondertekening, tenzij op de biljetten of door de districtsbureauhouder anders is aangegeven, en daarbij de overige op de biljetten of door de districtsbureauhouder gestelde aanwijzingen in acht te nemen.

  • 3 De opgaveplichtige dient op de zittingsdag de beschrijvingsbiljetten te ondertekenen en in te leveren bij de districtsbureauhouder, dan wel indien de beschrijvingsbiljetten aan de opgaveplichtige zijn toegezonden, binnen vijf dagen nadat deze aan hem zijn verzonden in te leveren bij de districtsbureauhouder.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 De regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling landbouwtelling 1993’.

's-Gravenhage, 25 maart 1993

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, voor deze: De

secretaris-generaal,

T.H.J. Joustra

Bijlage III. Normen bruto standaardsaldi (bss) ten behoeve van de Landbouwtelling 1993

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

D. Veestapel

rubr. nr.

bss per dier

201

290

203

290

205

410

207

410

209

410

211

1630

213

820

215

105

217

275

219

260

221

275

223

275

225

260

227

275

228

430

229

275

232

5 7

233

75

235

-

237

35 1

239

52

241

52

243

85

245

85

247

335

249

335

251

335

253

85

255

335

260

340

261

2760

263

1800

265

130 8

266

130

268

130

269

1,50

271

4,65

273

8,6

275

2,05

276

3,2

278

3,2

282

185

284

-

287

4,15

290

60

291

8,45

292

160

293

13,15

294

100

295

28,2

297

4,15

E. tuinbouw open grond

rubr. nr.

bss per are

401

232,8

405

116,4

409

99,2

413

163,8

417

60,4

421

73,3

425

34,5

429

64,7 4

433

120,7

427

77,6

441

47,4 4

445

73,3 5

449

34,5

453

51,7 3

457

86,2

461

60,43

465

159,5 6

469

64,73

473

34,54

477

73,35

501

99,2

503

99,2

505

94,8

507

94,8

515

99,2

520

215,6

530

38,8

532

38,8

541

301,8

551

120,7

552

142,3

554

129,3

555

112,1

557

491,5

559

750,2

561

612,2

571

146,6

573

176,8

575

120,7

577

90,5

579

263

580

146,6

581

168,1

F. Paddestoelenteelt

rubr. nr.

bss per m²

805

91,8

G. Bollenbroei en witloftrek

rubr. nr.

bss per are

911

40 per

per 1000 stuks

913

610 per

1000 kg

583

53 per

are

H. tuinbouw onder glas

rubr. nr

bss per m²

601

19,83

605

18,97

609

12,29

613

20,69

617

7,76

618

20,26

621

11,86

624

11,86

625

26,73

635

11,86

641

25,01

643

18,11

645

18,11

646

18,11

647

18,54

649

14,66

650

21,13

651

12,93

652

14,23

653

14,66

655

21,56

656

18,11

657

18,11

660

26,73

662

26,73

663

23,07

665

18,11

666

26,73

667

26,73

I. Akkerbouw

rubr. nr.

bss per are

301

11,2

303

7,9

305

9,9

307

9,0

309

6,9

311

8,0

312

7,9

313

8,0

317

10,9

321

10,9

323

16,3

325

7,9

326

10,9

327

10,6

329

11,9

331

12,3

335

13,1

341

15,1

347

31,9

349

47,2

351

19,2

353

31,8

355

16,5

357

24,0

359

15,0 2

369

6,72

373

13,02

376

13,0

377

6,0

383

18,7

385

29,0

387

18,7

389

15,0

J. Bedrijfsindeling

rubr. nr

bss per are

703

12,62

715

12,62

1 Alleen indien rubriek 247 tot en met 251 niet voorkomt.

2 Alleen als

bss (rubr. 359 + 369 + 373 + 703 + 715) gedeeld door (rubr. 201 t/m 229 + 260 t/m 263 + + 266 + 282 + 284) > 2/3

In dat geval wordt slechts het ruwvoeroverschot meegerekend.

3 Norm geldt indien beteelde areaal < 150 are

Indien beteelde areaal > = 150 geldt

rubriek 453 11,3

rubriek 461 12,0

rubriek 469 28,1

4 Norm geldt indien beteelde areaal < 100 are

Indien beteelde areaal > = 100 are geldt

rubriek 429 41,1

rubriek 441 29,0

rubriek 473 30,1

5 Norm geldt indien beteelde areaal < 200 are

Indien beteelde areaal > = 200 are geldt

rubriek 445 15,3

rubriek 477 34,5

6 Norm geldt indien beteeld areaal < 50 are

Indien beteelde areaal > = 50 are geldt

rubriek 465 36,3

7 Norm geldt indien rubriek 233 niet voorkomt.

8 Norm geldt indien rubriek 266 niet voorkomt.

Bijlage IV. Normen standaard bedrijfseenheden (sbe) ten behoeve van landbouwtelling 1993

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

C. Veestapel

rubr. nr.

sbe per dier

201

0,50

203

0,50

205

0,50

207

1,50

209

0,50

211

2,95

213

1,50

215

0,28

217

0,36

219

0,36

221

0,36

223

0,36

225

0,36

227

0,36

228

0,80

229

0,36

232

-

233

0,17

235

-

237

0,12 1

239

0,12

241

0,12

243

0,22

245

0,22

247

0,85

249

0,85

251

0,85

253

0,22

255

0,85

260

0,70

261

6,00

263

3,00

265

-

266

0,22

268

0,22

269

0,0034

271

0,008

273

0,016

275

0,0032

276

0,0063

218

0,0063

282

0,24

284

-

287

0,0095

290

0,12

291

0,020

292

0,30

293

0,030

294

0,20

295

0,075

197

0,01

D. Tuinbouw open grond

rubr. nr

sbe per are

401

0,78

405

0,31

409

0,26

413

0,51

417

0,12

421

0,17

425

0,07

429

0,14 3

433

0,33

437

0,19

441

0,10 3

445

0,16 4

449

0,10

453

0,12 2

457

0,24

461

0,14 2

465

0,51 5

469

0,14 2

473

0,07

477

0,174

501

0,21

503

0,21

505

0,21

507

0,21

515

0,28

520

0.70

530

0,105

532

0,105

541

1,05

551

0,31

552

0,40

554

0,35

555

0,28

557

1,22

559

2,27

561

1,74

571

0,23

573

0,42

575

0,14

577

0,12

579

0,75

580

0,35

Championteelt

rubr. nr.

sbe per 100 m²

805

21,05

F. Bollenbroei en witloftrek

rubr. nr.

sbe per eenheid

911

0,14 per 1000 st.

913

2 per 1000 kg.

583

0,10 per are

G. Tuinbouw onder glas

rubr. nr.

sbe per are

601

0,0523

605

0,0488

609

0,0305

613

0,0558

617

0,0139

618

0,054

621

0,0305

624

0,0305

625

0,068

635

0,0305

641

0,068

643

0,0488

645

0,0453

646

0,047

647

0,0453

650

0,0575

651

0,0279

652

0,0296

653

0,0348

655

0,054

656

0,047

657

0,047

660

0,068

662

0,068

663

0,0587

665

0,047

666

0,068

667

0,068

H. Akkerbouw

rubr. nr.

sbe per are

301

0,018

303

0,010

305

0,012

307

0,010

309

0,010

311

0,010

312

0,010

313

0,010

317

0,018

321

0,018

323

0,033

325

0,010

326

0,018

327

0,015

329

0,023

331

0,023

335

0,025

341

0,030

347

0,070

349

0,112

351

0,038

353

0,068

355

0,032

357

0,061

359

0,050

369

0,014

373

0,025

376

0,025

377

0,010

383

0,040

385

0,056

387

0,040

389

0,050

I. Bedrijfsindeling

rubr. nr.

sbe per are

703

0,023

715

0,023

1 Alleen indien rubriek 247 t/m 251 niet voorkomt.

2 Norm geldt indien beteelde areaal < 150 are

indien beteelde areaal > = 150 are geldt

rubriek 453 0,018

rubriek 461 0,018

rubriek 469 0,065

3 Norn geldt indien beteelde areaal < 100 are

indien beteelde areaal > = 100 are geldt

rubriek 429 0,095

rubriek 441 0,06

4 Norm geldt indien beteelde areaal < 200 are

indien beteelde areaal > = 200 are geldt

rubriek 445 0,018

rubriek 477 0,07

5 Norm geldt indien beteelde areaal < 50 are

indien beteelde areaal > = 50 are geldt

rubriek 465 0,095

Naar boven