Vaststelling modellen aanvraagformulieren Besluit uitkeringen Interreg 1993/94

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 01-04-1993 t/m 10-06-2005

Vaststelling modellen aanvraagformulieren Besluit uitkeringen Interreg 1993/94

De Staatssecretaris van Economische Zaken

Gelet op artikel 4, derde lid, van het Besluit uitkeringen Interreg 1993/94;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Het model van het formulier, bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Besluit uitkeringen Interreg 1993/94 wordt vastgesteld:

  • a. voor wat betreft aanvragen om een uitkering die betrekking hebben op de Euregio, de Euregio Rijn-Waal en de Euregio Rijn-Maas Noord, overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage 1;

  • b. voor wat betreft aanvragen om een uitkering die betrekking hebben op de Euregio Benelux Middengebied en de Euregio Scheldemond, overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage 2;

  • c. voor wat betreft aanvragen om een uitkering die betrekking hebben op de Euregio Maas-Rijn, overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage 3.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

De bij deze regeling behorende bijlagen worden bekendgemaakt door terinzagelegging bij de bureaus van de Euregio, waarop de desbetreffende formulieren betrekking hebben.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 1993.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 maart 1993

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Yvonne C.M.T. van Rooy

Terug naar begin van de pagina