Subsidies en specifieke uitkeringen t.b.v. cultuuruitingen voor 1993

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 16-04-1993 t/m 30-12-2004

Subsidies en specifieke uitkeringen t.b.v. cultuuruitingen voor 1993

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Gelet op artikel 13 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Met betrekking tot het verstrekken van subsidies en specifieke uitkeringen ten behoeve van cultuuruitingen voor het jaar 1993 gelden dezelfde regels als op het betrokken terrein werden gehanteerd in het jaar 1992, behoudens voor zover aan een gesubsidieerde uitdrukkelijk is kenbaar gemaakt dat daarvan wordt afgeweken.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop de Wet op het specifiek cultuurbeleid in werking treedt.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voornoemd,

H. d' Ancona

Naar boven