Wet op het specifiek cultuurbeleid

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005904
RechtsgebiedCultureel recht
OverheidsthemaCultuur, sport, vrije tijd

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Algemeen Reglement Fonds Podiumkunsten
 3. Algemeen reglement Mondriaan Fonds
 4. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
 5. Algemeen Reglement van de stichting Nederlands Fonds voor de Film
 6. Algemeen reglement van het Fonds voor Cultuurparticipatie
 7. Besluit op het specifiek cultuurbeleid
 8. Besluit vaststelling subsidieplafonds subsidiëring ex Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, Deelreglement Suppletie, Deelreglement Distributie en Deelreglement Filmactiviteiten (2016)
 9. Besluit vaststelling subsidieplafonds subsidiëring ex Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, Deelreglement Suppletie, Deelreglement Distributie, en Deelreglement Filmactiviteiten
 10. Bijdragereglement Stimuleringsfonds voor Architectuur (2009)
 11. Bijdragereglement Stimuleringsfonds voor Architectuur (2011)
 12. Biografieregeling Nederlands Letterenfonds
 13. Deelregeling Beurzen Praktijkverdieping
 14. Deelregeling Collectiemobiliteit
 15. Deelregeling Collectieprogramma’s
 16. Deelregeling composities en libretto's Fonds Podiumkunsten
 17. Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie 2013–2016
 18. Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie 2017–2020
 19. Deelregeling Flexibele Bijdrage Projectinvestering
 20. Deelregeling Flexibele Projectinvestering Presentatie en Erfgoed Instellingen
 21. Deelregeling gast- en buitenlandateliers
 22. Deelregeling Impuls muziekonderwijs PO 2015–2020
 23. Deelregeling Incidentele Aankopen
 24. Deelregeling Internationale Projecten Vormgeving
 25. Deelregeling Internationale Projecten Vormgeving
 26. Deelregeling Internationale Projecten Vormgeving
 27. Deelregeling Internationale Samenwerking Erfgoedinstellingen
 28. Deelregeling internationaliseringssubsidies Fonds Podiumkunsten
 29. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013–2016
 30. Deelregeling kunstbeurzen
 31. Deelregeling Meerjarenprogramma’s Presentatie en Erfgoedinstellingen
 32. Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 2013–2016
 33. Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 2017–2020
 34. Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2013–2016
 35. Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2017–2020
 36. Deelregeling Meerjarige Programma’s Architectuur, Vormgeving en E-cultuur
 37. Deelregeling opdracht theatertekst Fonds Podiumkunsten
 38. Deelregeling Opdrachtgeverschap
 39. Deelregeling Presentaties Buitenland
 40. Deelregeling professionalisering erfgoedmanifestaties Fonds voor Cultuurparticipatie 2015–2017
 41. Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten
 42. Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten
 43. Deelregeling Publicaties
 44. Deelregeling stimulering cultuureducatie in het VMBO Fonds voor Cultuurparticipatie
 45. Deelregeling Talentontwikkeling in Internationale Context
 46. Deelregeling twee- en vierjarige Activiteitenprogramma’s Creatieve Industrie
 47. Deelregeling Uitwisselingsprogramma Duitsland- Nederland Jonge Kunst 2016
 48. Deelregeling Veiligheidszorg
 49. Deelregeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie Fonds voor Cultuurparticipatie 2013–2016
 50. Deelregeling voor internationale projecten 2010–2012
 51. Deelregeling WBT
 52. Deelregeling WBT+
 53. Deelregeling Werkbijdrage Jong Talent
 54. Deelregeling Werkbijdrage WJT+
 55. Deelregeling Wet Behoud Cultuurbezit
 56. Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 57. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 58. Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 59. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 60. Deelreglement stedenbouw SfA
 61. Deelreglement Suppletie van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 62. Herdenking Slavernijverleden
 63. Herziene regeling projectwerkbeurzen voor literaire vertalers
 64. Huishoudelijk reglement Fonds Podiumkunsten
 65. Intrekkingsbesluit regeling TAX-videoclipfonds
 66. Programma talent in internationale context Fonds Podiumkunsten
 67. Regeling bijzondere projecten Fonds voor Cultuurparticipatie
 68. Regeling Digitale literatuur
 69. Regeling Gamefonds
 70. Regeling Gamefonds
 71. Regeling literaire projecten en manifestaties
 72. Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2013–2016
 73. Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2017–2020
 74. Regeling op het specifiek cultuurbeleid
 75. Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO
 76. Regeling projectsubsidies voor publicaties
 77. Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds
 78. Regeling TAX-Videoclipfonds 2016
 79. Regeling Translation Grants for Foreign Publishers
 80. Regeling ‘Het beste van twee werelden’ van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie
 81. Reglement gamefonds 2012
 82. Reglement procedure Nederlandse Muziekprijs
 83. Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 84. Reglement TAX-videoclipfonds 2012
 85. Samenwerking Musea
 86. Subsidieplafond Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland (aanvraagronde 2 september 2014)
 87. Subsidieplafond Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 2014
 88. Subsidieplafond Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 2016
 89. Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2013–2016
 90. Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2017–2020
 91. Subsidiereglement Creatieve Industrie
 92. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 93. Suppletieregeling filminvesteringen Nederland
 94. Suppletieregeling filminvesteringen Nederland
 95. TAX-videoclipfonds
 96. Translation Grants for Foreign Publishers
 97. Wijziging Subsidieplafond Nederlands Fonds voor de Film voor kalenderjaar 2011
 98. Wijzigingsbesluit Algemeen Reglement financiële ondersteuning projecten en Huishoudelijk Reglement van de Mondriaan Stichting (vaststellen termijn indienen aanvragen en vervaldatum)
 99. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (invoering gedifferentieerd systeem subsidieverstrekking t.b.v. cultuuruitingen)
 100. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (invoering verantwoordingssysteem voor specifieke uitkeringen)
 101. Wijzigingsbesluit Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten
 102. Wijzigingsbesluit Regeling beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed en Regeling internationale activiteiten beeldende kunst en vormgeving (overgang beleidsterrein vormgeving naar Stimuleringsfonds voor Architectuur)
 103. Wijzigingsbesluit Regeling Stimuleringssubsidies 2 (vaststellen termijn voor het indienen van aanvragen en vervaldatum)
 104. Wijzigingsbesluit Regeling Stimuleringssubsidies 2, enz. (overgang beleidsterrein vormgeving en bouwkunst naar Stimuleringsfonds voor Architectuur)
 105. ‘Muziek in ieder kind’ regeling van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikelen: 1, 9
 2. Algemeen reglement van het Fonds voor Cultuurparticipatie
  Artikelen: 1, 35
 3. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
  Artikel: 2
 4. Beleidsregels benoemingen Raad voor cultuur
  Artikel: 1
 5. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 6. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
  Bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 7. Besluit vaststelling subsidieplafonds subsidiëring ex Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, Deelreglement Suppletie, Deelreglement Distributie en Deelreglement Filmactiviteiten (2016)
 8. Besluit vaststelling subsidieplafonds subsidiëring ex Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, Deelreglement Suppletie, Deelreglement Distributie, en Deelreglement Filmactiviteiten
 9. Erfgoedwet
  Artikel: 10.14
 10. Huishoudelijk reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie
  Artikelen: 1, 4, 15
 11. Huishoudelijk reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie
  Artikelen: 1, 4, 15
 12. Huishoudelijk reglement van het Nederlands Fonds voor de Film
  Artikelen: 1, 11
 13. Mandaatbesluit FCP
  Artikel: 2
 14. Mandaatbesluit NFPK
  Artikel: 2
 15. Regeling cultuurparticipatie provincies en gemeenten 2009–2012
  Bijlage: bijlage
 16. Regeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur 2009–2012
  Artikel: 1
 17. Regeling op het specifiek cultuurbeleid
  Artikelen: 1.1, 2.18
 18. Subsidieplafond Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland (aanvraagronde 2 september 2014)
 19. Subsidieplafond Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 2014
 20. Subsidieplafond Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 2016
 21. Suppletieregeling filminvesteringen Nederland
 22. Suppletieregeling filminvesteringen Nederland
 23. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen Stichting Nederlands Fonds voor de Film op het beleidsterrein Kunsten over de periode vanaf 1956
  Bijlage: Basisselectiedocument van het bestuur van de stichting nederlands fonds voor de film op het beleidsterrein kunsten over de periode vanaf 1956
 24. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 3.21, 4.20
  Bijlage: 20
 25. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 1.13, 3.42
 26. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 27. Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
  Artikel: 25
 28. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
  Paragraaf: 1.4
 29. Wijzigingswet Mediawet (privatisering van het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V.)
  Artikel: IV
 30. Wijzigingswet Wet op het specifiek cultuurbeleid
 31. Wijzigingswet Wet op het specifiek cultuurbeleid (Raad voor cultuur)
 32. Wijzigingswet Wet op het specifiek cultuurbeleid, enz. (instelling Raad voor cultuur)
  Artikel: XI
 33. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (stichtings- en opheffingsnormen van afdelingen en scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs)
Terug naar begin van de pagina