Wet op het specifiek cultuurbeleid

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 01-07-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Algemeen Reglement Fonds Podiumkunsten
 2. Algemeen reglement Mondriaan Fonds
 3. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
 4. Algemeen Reglement van de stichting Nederlands Fonds voor de Film
 5. Algemeen reglement van het Fonds voor Cultuurparticipatie
 6. Bijdragereglement Stimuleringsfonds voor Architectuur (2009)
 7. Bijdragereglement Stimuleringsfonds voor Architectuur (2011)
 8. Biografieregeling Nederlands Letterenfonds
 9. Deelregeling Beurzen Praktijkverdieping
 10. Deelregeling Collectiemobiliteit
 11. Deelregeling Collectieprogramma’s
 12. Deelregeling composities en libretto's Fonds Podiumkunsten
 13. Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie 2013–2016
 14. Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie 2017–2020
 15. Deelregeling Flexibele Bijdrage Projectinvestering
 16. Deelregeling Flexibele Projectinvestering Presentatie en Erfgoed Instellingen
 17. Deelregeling gast- en buitenlandateliers
 18. Deelregeling Impuls muziekonderwijs PO 2015–2020
 19. Deelregeling Incidentele Aankopen
 20. Deelregeling Internationale Projecten Vormgeving
 21. Deelregeling Internationale Projecten Vormgeving
 22. Deelregeling Internationale Projecten Vormgeving
 23. Deelregeling Internationale Samenwerking Erfgoedinstellingen
 24. Deelregeling internationaliseringssubsidies Fonds Podiumkunsten
 25. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013–2016
 26. Deelregeling kunstbeurzen
 27. Deelregeling Meerjarenprogramma’s Presentatie en Erfgoedinstellingen
 28. Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 2013–2016
 29. Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 2017–2020
 30. Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2013–2016
 31. Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2017–2020
 32. Deelregeling Meerjarige Programma’s Architectuur, Vormgeving en E-cultuur
 33. Deelregeling opdracht theatertekst Fonds Podiumkunsten
 34. Deelregeling Opdrachtgeverschap
 35. Deelregeling Presentaties Buitenland
 36. Deelregeling professionalisering erfgoedmanifestaties Fonds voor Cultuurparticipatie 2015–2017
 37. Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten
 38. Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten
 39. Deelregeling Publicaties
 40. Deelregeling stimulering cultuureducatie in het VMBO Fonds voor Cultuurparticipatie
 41. Deelregeling Talentontwikkeling in Internationale Context
 42. Deelregeling twee- en vierjarige Activiteitenprogramma’s Creatieve Industrie
 43. Deelregeling Uitwisselingsprogramma Duitsland- Nederland Jonge Kunst 2016
 44. Deelregeling Veiligheidszorg
 45. Deelregeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie Fonds voor Cultuurparticipatie 2013–2016
 46. Deelregeling voor internationale projecten 2010–2012
 47. Deelregeling WBT
 48. Deelregeling WBT+
 49. Deelregeling Werkbijdrage Jong Talent
 50. Deelregeling Werkbijdrage WJT+
 51. Deelregeling Wet Behoud Cultuurbezit
 52. Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 53. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 54. Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 55. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 56. Deelreglement stedenbouw SfA
 57. Deelreglement Suppletie van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 58. Herdenking Slavernijverleden
 59. Herziene regeling projectwerkbeurzen voor literaire vertalers
 60. Huishoudelijk reglement Fonds Podiumkunsten
 61. Intrekkingsbesluit regeling TAX-videoclipfonds
 62. Programma talent in internationale context Fonds Podiumkunsten
 63. Regeling bijzondere projecten Fonds voor Cultuurparticipatie
 64. Regeling Digitale literatuur
 65. Regeling Gamefonds
 66. Regeling Gamefonds
 67. Regeling literaire projecten en manifestaties
 68. Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2013–2016
 69. Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2017–2020
 70. Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO
 71. Regeling projectsubsidies voor publicaties
 72. Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds
 73. Regeling TAX-Videoclipfonds 2016
 74. Regeling Translation Grants for Foreign Publishers
 75. Regeling ‘Het beste van twee werelden’ van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie
 76. Reglement gamefonds 2012
 77. Reglement procedure Nederlandse Muziekprijs
 78. Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 79. Reglement TAX-videoclipfonds 2012
 80. Samenwerking Musea
 81. Subsidiereglement Creatieve Industrie
 82. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 83. TAX-videoclipfonds
 84. Translation Grants for Foreign Publishers
 85. Wijziging Subsidieplafond Nederlands Fonds voor de Film voor kalenderjaar 2011
 86. Wijzigingsbesluit Algemeen Reglement financiële ondersteuning projecten en Huishoudelijk Reglement van de Mondriaan Stichting (vaststellen termijn indienen aanvragen en vervaldatum)
 87. Wijzigingsbesluit Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten
 88. Wijzigingsbesluit Regeling beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed en Regeling internationale activiteiten beeldende kunst en vormgeving (overgang beleidsterrein vormgeving naar Stimuleringsfonds voor Architectuur)
 89. Wijzigingsbesluit Regeling Stimuleringssubsidies 2 (vaststellen termijn voor het indienen van aanvragen en vervaldatum)
 90. Wijzigingsbesluit Regeling Stimuleringssubsidies 2, enz. (overgang beleidsterrein vormgeving en bouwkunst naar Stimuleringsfonds voor Architectuur)
 91. ‘Muziek in ieder kind’ regeling van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IV

 1. Regeling cultuurparticipatie provincies en gemeenten 2009–2012
  Bijlage bijlage
Terug naar begin van de pagina