Regeling procedures waarborgkapitaal

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-02-2003 t/m heden

Regeling procedures waarborgkapitaal

De Staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Artikel 1

De voorzitters van de managementteams van de in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 genoemde organisatieonderdelen zijn gemachtigd om namens de directeur, bedoeld in artikel 7 van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, tot het toelaten van instellingen als borg in verband met het stellen van zekerheid in het kader van de douane wetgeving zoals bedoeld in het Voorschrift zekerheid (Beslissing van 29 september 1992, nr. DA92/719).

Daartoe is hij gemachtigd tot de behandeling en ondertekening van alle benodigde akten.

Artikel 3

De voorzitters van de managementteams van de in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 genoemde organisatieonderdelen is gemachtigd om namens de directeur, bedoeld in artikel 7 van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, de in artikel 1 en 2 gegeven bevoegdheden, al dan niet geclausuleerd, te doen uitoefenen door onder hem werkzaam zijnde functionarissen.

Artikel 4

  • 1 De ondertekening van de in artikel 1 bedoelde akten en van de in artikel 2 bedoelde beslissingen luidt:

    De Staatssecretaris van Financiën, namens deze,

    De directeur douane,

  • 2 Ingeval van toepassing van artikel 3 luidt de ondertekening:

    De Staatssecretaris van Financiën, namens deze,

    De directeur douane, (loco).

De

Staatssecretaris

van Financiën,
namens deze,
De

Directeur-Generaal der Belastingen,

C. Boersma

Naar boven