Wijzigingsbesluit Gevangenismaatregel

Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 10-03-1993 t/m heden

Besluit van 23 februari 1993, tot wijziging van de regels betreffende tenuitvoerlegging van gijzeling

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 2 maart 1992, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 192564/92/6;

Overwegende dat het wenselijk is de regels betreffende de tenuitvoerlegging van gijzeling te herzien;

Gelet op artikel 592 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 131 van de Gevangenismaatregel en artikel 28, vierde lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften,

Gezien het advies van de sectie gevangeniswezen van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing van 8 januari 1992,

De Raad van State gehoord (advies van 3 september 1992, nr. WO3.92 099),

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 12 februari 1993, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 307264/93/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 februari 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

A. Kosto

Uitgegeven de negende maart 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven