Regeling afnemen examens praktijkscholen

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 01-08-1994 t/m 30-11-2005

Regeling afnemen examens praktijkscholen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2, vijfde lid, van het Examenbesluit m.b.o.;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

De in hoofdstuk 18 van de bij deze regeling behorende bijlage genoemde examenonderdelen kunnen worden afgenomen door:

  • a. Innovatie- en praktijkcentrum plantaardige produktie en levensmiddelenindustrie te Ede;

  • b. Innovatie- en praktijkcentrum dierlijke sectoren te Ede;

  • c. Innovatie- en praktijkcentrum groene ruimte te Arnhem.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling afnemen examens praktijkscholen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 1992.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 februari 1993

De

minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven