Verdragsrelaties met Tsjechië en Slowakije

[Regeling vervallen per 23-06-2022.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 11-02-1993 t/m 22-06-2022

Verdragsrelaties met Tsjechië en Slowakije

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Met ingang van 1 januari 1993 heeft de Tsjechische en Slowaakse Federale Republiek opgehouden te bestaan en is deze opgevolgd door de Tsjechische Republiek en de Slowaakse Republiek. Mij is gebleken dat er behoefte bestaat aan nadere informatie en duidelijkheid inzake de relaties met Tsjechië en Slowakije in verband met de op 4 maart 1974 te Praag ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het vermogen.

Dienaangaande deel ik u na overleg met de Minister van Buitenlandse Zaken het volgende mede.

Van zowel Tsjechië als Slowakije is de bevestiging ontvangen dat zij zich gebonden achten aan de verdragen die door hun voorganger, de Tsjechische en Slowaakse Federale Republiek, zijn gesloten.

In verband met deze bereidheid van Tsjechië en Slowakije om de bestaande verdragsrelaties voort te zetten, kan ik bevestigen, dat de bovengenoemde belastingovereenkomst met Tsjechoslowakije ook voor wat Nederland betreft met ingang van 1 januari 1993 van toepassing is in de relaties met deze nieuwe Republieken.

Naar boven