Toekenning bevoegdheid tot uitvaardigen dwangbevel handhaving verkeersvoorschriften

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 16-02-1993 t/m 31-12-2017

Toekenning bevoegdheid tot uitvaardigen dwangbevel handhaving verkeersvoorschriften

De Minister van Justitie

Gelet op artikel 26, tweede lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Stb. 1990, 435);

Besluit:

I.

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

De officier van justitie in het arrondissement Leeuwarden aan te wijzen als de officier van justitie, bevoegd tot het uitvaardigen in het gehele land van het dwangbevel, bedoeld in artikel 26, tweede lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Stb. 1990, 435).

II.

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 05-02-1993

De

Minister

voornoemd,
Namens de

Minister

,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Naar boven