Wijziging Besluit vergoedingen Wet op de Geneesmiddelenvoorziening

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 01-02-1993 t/m 30-06-2007

Wijziging Besluit vergoedingen Wet op de Geneesmiddelenvoorziening

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (Stb. 1958, 408), en op de artikelen 47, derde lid, en 56, vierde lid, van het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische produkten (Stb. 1977, 538),

Besluit:

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 1993.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant wordt geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Naar boven