Nieuwe vaststelling programma's van eisen basisonderwijs voor het jaar 1993

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 30-01-1993 t/m 30-12-2004

Nieuwe vaststelling programma's van eisen basisonderwijs voor het jaar 1993

De staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,

Gelet op artikel 1 van de Spoedwet vermindering vergoeding voor materiële instandhouding en andere voorzieningen in het primair onderwijs (Stb. 1992, 696);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De programma's van eisen voor het basisonderwijs met de vergoedingsbedragen voor het jaar 1993 die de grondslag vormen voor de bekostiging van de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding en de andere voorzieningen worden hierbij vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het programma van eisen ingrijpend onderhoud voor het basisonderwijs met de vergoedingsbedragen voor het jaar 1993 wordt aangevuld op de wijze zoals aangegeven in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. De bij deze regeling behorende bijlage wordt bekendgemaakt door ter inzagelegging bij de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarin deze regeling is bekendgemaakt, en werkt terug tot en met 1 januari 1993.

De

staatssecretaris

van Onderwijs en Wetenschappen,

J. Wallage

Naar boven