Typegoedkeuring motorvoertuigen in EG-kader

Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 01-05-1993 t/m heden

Typegoedkeuring motorvoertuigen in EG-kader

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende,

  • -

    dat in het kader van de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, een richtlijn tot stand is gekomen;

  • -

    dat voor de implementatie van deze richtlijn in de Nederlandse wetgeving opname in de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 5 augustus 1975, nr. R 51561, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Waterstaatsrecht (Stcrt. 151), noodzakelijk is, zodat deze regeling wijziging behoeft;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 5 augustus 1975, nr. R 51561, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Waterstaatsrecht (Stcrt. 151).]

Artikel II

Deze regeling treedt in werking voor wat betreft het bepaalde bij:

De regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven