Regeling onderwerpen examen geschiedenis en staatsinrichting 1995

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-08-1993 t/m 30-12-2004

Onderwerpen voor het centraal examen, onderscheidenlijk het schriftelijk examen geschiedenis en staatsinrichting 1995

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op het Examenprogramma geschiedenis en staatsinrichting eindexamen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o.-C, m.a.v.o.-D, l.b.o.-C en l.b.o.-D, behorende bij de Regeling examenprogramma geschiedenis en staatsinrichting v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-l.b.o. en het Examenprogramma geschiedenis en staatsinrichting staatsexamen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o.-C en m.a.v.o.-D (Uitleg OenW-Regelingen 1992, nr.2).

Besluit:

Artikel 1. Onderwerpen examen geschiedenis en staatsinrichting

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De onderwerpen voor het centraal examen onderscheidenlijk het schriftelijk examen geschiedenis en staatsinrichting zullen in 1995 zijn:

    • a. Duitsland, 1871–1990.

    • b. De Opstand in de Nederlanden (1555–1588).

  • 2 Als stofomschrijving van het onderwerp genoemd in het eerste lid, onder a, geldt de stofomschrijving die eerder voor bedoeld onderwerp is openbaar gemaakt in Uitleg OenW-Regelingen van 16 september 1992, nr. 20, onder het kenmerk VO/BOB – 92055430.

Artikel 2. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Deze regeling treedt voor de eindexamens v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en v.b.o. in werking met ingang van 1 augustus 1993.

  • 2 Deze regeling treedt voor de staatsexamens v.w.o., h.a.v.o. en m.a.v.o. in werking met ingang van 1 januari 1994

Artikel 4. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als:

‘Regeling onderwerpen examen geschiedenis en staatsinrichting 1995’

Naar boven