Instelling Tijdelijke Commissie voor de comptabiliteitsvoorschriften waterschappen

[Regeling vervallen per 29-12-2007.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 12-02-1993 t/m 28-12-2007

Instelling Tijdelijke Commissie voor de comptabiliteitsvoorschriften waterschappen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2 en 3 van de Comptabiliteitsvoorschriften waterschappen, besluit van 9 december 1991 (Stb. 1991, 702) tot vaststelling van de voorschriften ter uitvoering van artikel 102 van de Waterschapswet (Stb. 1991, 444), houdende de instelling en de samenstelling van een tijdelijke Commissie voor de comptabiliteitsvoorschriften waterschappen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 29-12-2007]

Tot voorzitter van deze commissie wordt benoemd de heer mr. D. de Loor, secretaris van het Zuiveringschap West-Overijssel; als plaatsvervangend voorzitter wordt benoemd de heer J.P. Fioole te Den Haag.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 29-12-2007]

Als enig lid voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt benoemd de heer mr. F.J.M. Cuijpers;

Als lid voor het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt benoemd de heer drs. A.H.M. van Helden;

Als leden voor het curatorium van het Interprovinciaal overleg worden benoemd de heren H. Dunnik en J.P. Fioole;

Als lid voor de Directeur-Generaal van de Statistiek wordt benoemd de heer drs. W.P. de Ruiter.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 29-12-2007]

Als leden voor de Unie van Waterschappen worden benoemd:

 • -

  de heer K. Heinen, secretaris van het Waterschap De Gouwelanden;

 • -

  de heer C.S. Hoekema, hoofd financiën en personeelszaken van het Waterschap Westfriesland;

 • -

  de heer J. van der Laan, comptabele van het Waterschap Loo- en Drostendiep;

 • -

  de heer H. Lemstra, hoofd financieel-economische zaken van het Zuiveringsschap Veluwe;

 • -

  de heer drs. L.P. Witsenburg RA, comptabele van het Hoogheemraadschap West-Brabant;

 • -

  de heer J. van Wijk, directeur financiën van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 29-12-2007]

Als adviserend lid van de commissie wordt benoemd de heer S.L. Meeusen RA, registeraccountant van VB Accountantskantoor VNG.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 29-12-2007]

Als secretaris van de commissie wordt benoemd de heer ir. J.W.C. Dekking, beleidsmedewerker financiën op het Bureau van de Unie van Waterschappen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 29-12-2007]

Na de opheffing van de commissie dient de secretaris het archief over te dragen aan het hoofd van de onderafdeling Algemene Secretarie van de Hoofddirectie van de Waterstaat. Voor het overige archiefbeheer wordt verwezen naar de beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 13 mei 1983, nr. A 23146.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 29-12-2007]

Deze beschikking treedt met ingang van heden in werking.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 29-12-2007]

Afschrift van deze beschikking, die wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant, wordt gezonden aan:

 • a. de voorzitter, de leden, het adviserend lid en de secretaris van de commissie;

 • b. de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken;

 • c. de Directeur-Generaal van de Statistiek;

 • d. de Unie van Waterschappen;

 • e. het Interprovinciaal Overleg;

 • f. de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven