Instellingsbeschikking commissie bejegening vreemdelingen

Geraadpleegd op 02-03-2024.
Geldend van 01-04-1993 t/m heden

Instellingsbeschikking commissie bejegening vreemdelingen

De Staatssecretaris van Justitie

Besluit:

Artikel 1

Er is een commissie die tot taak heeft advies uit te brengen omtrent het te voeren beleid ten aanzien van vreemdelingen aan wie de toegang wordt geweigerd, dan wel die uitgezet dienen te worden, zulks met betrekking tot de feitelijke bejegening, in het bijzonder de toepassing van drang en dwang, rond de daadwerkelijke uitzetting.

Artikel 3

De commissie is als volgt samengesteld.

Lid, tevens voorzitter:

mr. H. F. van den Haak, president van het gerechtshof te Amsterdam;

leden:
  • mr. W. J. van Bennekom, advocaat en procureur te Amsterdam;

  • mw. prof. dr. H. Dupuis, hoogleraar medische ethiek aan de Rijksuniversiteit te Leiden;

  • dr. P. Lens, regionaal geneeskundig inspecteur voor de volksgezondheid in de provincie Noord-Holland;

  • mr. S. Patijn, commissaris der Koningin van Zuid-Holland;

  • H. C. Rademaker, generaal-majoor b.d. van de Koninklijke Marechaussee;

  • lid-secretaris: mr. G. P. A. Aler, ministerie van Justitie;

adjunct-secretarissen:

mr. M. Buitelaar, ministerie van Defensie, en drs. E. J. H. Planken, ministerie van Justitie.

Artikel 4

Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant en afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 8 januari 1993

De

Staatssecretaris

voornoemd,

A. Kosto

Naar boven