Uitoefenen van het verzekeringsbedrijf; Egalisatiereserve verzekeraar

[Regeling vervallen per 29-12-2018.]
Geraadpleegd op 24-09-2023.
Geldend van 08-01-1993 t/m 28-12-2018

Uitoefenen van het verzekeringsbedrijf; Egalisatiereserve verzekeraar

De Staatssecretaris deelt het volgende mee.

In art. 29 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is een delegatiebepaling opgenomen, onder meer met betrekking tot bij verzekeringsondernemingen toelaatbaar te achten reserves. Krachtens deze bepaling is het Besluit reserves verzekeraars tot stand gekomen. Daarin wordt aan belastingplichtige, die het verzekeringsbedrijf uitoefenen, de vorming van een egalisatiereserve toegestaan op de voet van dat besluit.

Met betrekking tot de vraag of een belastingplichtige het verzekeringsbedrijf in de zin van het Besluit reserves verzekeraars uitoefent, stel ik mij op het standpunt dat daarvan sprake is indien belastingplichtige zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bezighoudt met de uitoefening van het verzekeringsbedrijf.

Een bijzondere positie wordt ingenomen door de natura-uitvaartverzekeraars. Deze instellingen verzorgen, als onderdeel van hun verzekeringsbedrijf, uitvaarten voor de bij hen verzekerden. Daarnaast plegen zij evenwel ook uitvaarten te verzorgen voor niet-verzekerden.

Het hiervoor geformuleerde algemene beleid houdt ten aanzien van deze categorie verzekeraars in, dat het aanhouden van, en het doteren aan een egalisatiereserve slechts mogelijk is, indien en zolang het aantal uitvaarten van niet-verzekerden minder dan tien percent van het totale aantal uitvaarten bedraagt.

Naar boven