Intrekking IJkregeling niet-automatische weegwerktuigen

[Regeling vervallen per 01-02-2007.]
Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 13-01-1993 t/m 31-01-2007

Intrekking IJkregeling niet-automatische weegwerktuigen

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 21, derde lid, van het EEG-IJkbesluit niet-automatische weegwerktuigen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De IJkregeling niet-automatische weegwerktuigen wordt ingetrokken.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De weegwerktuigen, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van het EEG-IJkbesluit niet-automatische weegwerktuigen moeten voldoen aan de bepalingen van de IJkregeling niet-automatische weegwerktuigen, zoals deze luidden op 31 december 1992.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het EEG-IJkbesluit niet-automatische weegwerktuigen in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 januari 1993

De

Minister

van Economische Zaken,

J. E. Andriessen

Naar boven