Wijzigingsbesluit Jaarcijnsbesluit Zaaizaad- en Plantgoedwet

[Regeling vervallen per 25-02-2005.]
Geraadpleegd op 04-12-2023.
Geldend van 04-02-1993 t/m 24-02-2005

Besluit van 6 januari 1993, houdende wijziging van het Jaarcijnsbesluit Zaaizaad- en Plantgoedwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 19 oktober 1992, No. J. 9215592, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gelet op de artikelen 18, tweede lid, en 38 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet (Stb. 1966, 455);

Gehoord het Landbouwschap, het Produktschap voor Siergewassen, het Produktschap voor Landbouwzaaizaden, het Bedrijfschap voor handel in Tuinbouwzaden, Vereniging "CIOPORA Nederland", de Nederlandse Vereniging van kwekers van en handelaren in Zaaizaad en Plantgoed NZP en de Nederlandse Vereniging voor de teelt van en handel in Tuinbouwzaden NTZ;

De Raad van State gehoord (advies van 9 december 1992, No. W11.92.0506);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 december 1992, No. J. 9220608, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Voor een jaarcijns welke is betaald over een tijdvak waarvan een deel valt na het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt, is voor dat deel artikel I niet van toepassing.

Artikel III

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 6 januari 1993

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

P. Bukman

Uitgegeven de tweede februari 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven