Samenstelling bestuur Toeslagenfonds per 1 januari 1993

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 01-01-1993 t/m 21-09-2004

Samenstelling bestuur Toeslagenfonds per 1 januari 1993

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 31, tweede, derde en vierde lid, van de Toeslagenwet:

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

 • a. Het aantal leden en plaatsvervangende leden van het bestuur van het Toeslagenfonds bedraagt 9;

 • b. door de hieronder genoemde organisaties van werkgevers en werknemers, wordt het mede aangegeven aantal leden en plaatsvervangende leden van het bestuur van het Toeslagenfonds aangewezen:

  Het Verbond van Nederlandse Ondernemingen te 's-Gravenhage:

  één lid en één plaatsvervangend lid;

  Het Nederlandse Christelijk Werkgeversverbond te 's-Gravenhage:

  één lid en één plaatsvervangend lid;

  Het Koninklijk Nederlandse Ondernemersverbond te 's-Gravenhage:

  één lid;

  Het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité te 's-Gravenhage, de Katholieke Nederlandse Boeren en Tuindersverbond te 's-Gravenhage en de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond te 's-Gravenhage:

  te zamen het bij het laatstgenoemde lid behorende plaatsvervangend lid;

  De Federatie Nederlandse Vakbeweging te Amsterdam:

  één lid en één plaatsvervangend lid;

  De Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel te Houten:

  één lid en één plaatsvervangend lid;

  Het Christelijk Nationaal Vakverbond te Utrecht:

  één lid en één plaatsvervangend lid.

Artikel II

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

In het bestuur van het Toeslagenfonds te benoemen:

tot lid en voorzitter:

de heer prof. dr. W. van Voorden te Krimpen a/d IJssel;

tot leden:
 • de heer drs. J. A. H. Bron te 's-Gravenhage,

 • de heer drs. P. A. Gille te Leusden:

tot plaatsvervangend leden:
 • de heer drs. J. B. M. Pierik te St. Michielsgestel als plaatsvervanger van de heer prof. dr. W. van Voorden;

 • de heer drs. W. J. Valkenburg te Voorschoten als plaatsvervanger van de heer drs. P. A. Gille.

Artikel III

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Dit besluit, dat in de Nederlandse Staatscourant wordt gepubliceerd, treedt in werking op 1 januari 1993.

's-Gravenhage, 29 december 1992

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E. Ter Veld

Naar boven