Teruggaafregeling accijns van suiker en suikerhoudende produkten

Geldend van 01-01-1993 t/m heden

Teruggaafregeling accijns van suiker en suikerhoudende produkten

Artikel 1

  • 3 De inspecteur kan op verzoek toestaan dat het verzoek om teruggaaf op een later tijdstip wordt gedaan, doch niet later dan 31 januari 1993.

  • 4 In het verzoek worden vermeld:

    • a. de naam, het adres en de aard van het bedrijf van de belanghebbende;

    • b. een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar de suiker en suikerhoudende produkten zich bevinden;

    • c. de soort en de hoeveelheid suiker en suikerhoudende produkten, naar de onderscheidingen van het eerste lid, per plaats;

    • d. het bedrag van de teruggaaf waarop aanspraak wordt gemaakt.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

M.J.J. van Amelsvoort

Terug naar begin van de pagina